Analiza bilančnih postavk in finančnih kazalcev

 • Povzetek
 • Program
 • Termini
 • Kotizacija
 • Lokacija

Za zaposlene na področju kontrolinga je nujno poznavanje in razumevanje bilanc, saj se v njih skriva bogastvo poslovnih informacij. Na kratko: kontroler mora znati prebrati bilanco! In ne le bilance lastnega podjetja.
V računovodskih poročilih – bilancah (izkaz poslovnega izida, bilanca stanja), ki so javno objavljeni in dostopni v javnih bazah, lahko najdemo številne informacije o tem, v kakšni poslovni kondiciji je podjetje (še posebej, če je to naš potencialni poslovni partner), npr . ali bo sposobno plačati svoje obveznosti, ali lahko kupujemo/prodajamo na odloženo plačilo, kakšne so njihove zaloge, ali so (pre)zadolženi, kakšni so izgledi za prihodnost in še marsikaj drugega. Zato smo pripravili novo delavnico razumevanja in analiziranja bilanc iz različnih dejavnosti.

Delavnico izvaja: Tanja Sibinčič

Trajanje: 1 dan, med 9. in 16. uro

Delavnico priporočamo vsem, ki želijo razumeti vsebino bilanc in spoznati bogastvo informacij, ki jih nudijo. Prvenstveno pa je delavnica namenjena kontrolerjem oz. zaposlenim na področju kontrolinga, kot poglobitev znanja iz vsakdanjega dela in dopolnitev izobraževanja iz Šole kontrolinga. Udeleženci bodo spoznali vsebine, razvidne v računovodskih poročilih za zunanje uporabnike (bilance), jih znali razumeti in praktično uporabiti.

Na delavnici analiziramo javno dostopne bilance podjetij iz različnih dejavnosti in v različni poslovni kondiciji. Program delavnice je sestavljen iz več vsebinsko povezanih sklopov:

 • Pregled temeljnih računovodskih izkazov s poudarkom na izkazu poslovnega izida in bilanci stanja
 • Primerjalna analiza bilančnih postavk v različnih panogah
  – 4 delujoča podjetja iz različnih panog (trgovina, proizvodnja, storitve, inženiring/projektno) in v  različni poslovni kondiciji (uspešno, v težavah, v stečaju)
  – poiskali bomo situacije, ki kažejo na plačilno nesposobnost, prezadolženost, nevarnost stečaja, itd primerjali prihodke/odhodke/dobiček/kapital/zadolženost etc.
  – pregledali še bilančne postavke v zadnjem času aktualnih podjetij v krizi, npr. previsoko vrednotena hčerinska podjetja, poroštva znotraj skupine in podobno.
 • Predstavitev in podrobna analiza finančnih kazalnikov, izračunanih iz predhodno pregledanih bilanc
 • Praktična naloga – case: Analiza bilance izbranega podjetja
  Udeleženci delajo v skupinah, vsaka skupina analizira izbrano podjetje in nato predstavijo svoje rezultate; na koncu skupaj s predavateljico pokomentirajo vse ugotovitve.

Kaj pridobijo udeleženci:
Udeleženci ob zaključku delavnice “poznajo” bilanco, znajo prebrati in razumeti njeno bogato vsebino in kar je najpomembneje, iz bilanc pridobljene informacije in kazalce znajo uporabiti pri internem poročanju in aktivnem svetovanju managementu za učinkovite poslovne odločitve.
S praktičnimi vajami na delavnici in preučevanjem konkretnih primerov bilanc boste obogatili svoje praktične izkušnje, dodali vrednost svojemu delu in znanju, ki ste ga že osvojili tudi v Šoli kontrolinga. Za udeležbo in spremljanje vsebine ni potrebno predznanje računovodstva.

Seminar bomo izvedli, ko bo dovolj interesa; vabimo vas, da nam pišete na info@kontroling.si

Kotizacija: 280 EUR + DDV
Popust 10%: ob prijavi 2 in več udeležencev iz istega podjetja

Kotizacija vključuje: udeležbo na enodnevni delavnici, okrepčila med odmori, delovno gradivo, praktične vaje in analizo praktičnega primera/modela.

S plačilom kotizacije si zagotovite mesto na seminarju. Znesek kotizacije nakažite najkasneje 5 delovnih dni pred začetkom izobraževanja na transakcijski račun št.: SI56 0313 8100 0563 229 odprt pri SKB d.d. in vpišite sklic 1118 . Račun vam bomo izdali najkasneje v osmih dneh po opravljeni storitvi.

In House izvedba seminarja:
Če je v vašem podjetju več interesentov za isti seminar, vam priporočamo In-house izvedbo.
Pokličite nas za dodatne informacije o In-house treningu.

Z nadaljnim brskanjem po tej strani, se strinjate z uporabo piškotkov. Več...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close