Kontroling v hotelirstvu

  • Povzetek
  • Program
  • Termini
  • Kotizacija
  • Lokacija

V hotelski industriji se je že leta 1926 začel uporabljati standardiziran sistem poročanja USALI (Uniform System of Account for the Lodging Industry), ki ga danes uporablja večina hotelov v svetu. V veljavi je že 11-ta verzija standardov, ki managerjem omogoča primerjavo uspešnosti posameznih enot v hotelu kot tudi primerjavo uspešnosti posamezne enote in hotela s konkurenco in dobro prakso znotraj panoge.

Namen delavnice je predstaviti sistem poročanja v hotelski industriji, ki lastnikom in managerjem na podlagi prejetih informacij omogoča učinkovito odločanje in uspešno vodenje hotela in posameznih poslovnih enot. Na delavnici bomo predstavili organiziranost poslovnih enot, sistem stroškovnih mest in alokacijo prihodkov in stroškov po posameznih enotah. Predstavili bomo sistem planiranja in napovedovanja (forecast) prihodkov ter planiranje CAPEX-a.

Za vsako organizacijsko enoto bomo opredelili ključne operativne kazalnike in strateške kazalnike za spremljanje uspešnosti poslovanja hotela. Posebej bomo opredelili kazalnike za nadzor najpomembnejših skupin stroškov in primerjavo le teh s primeri dobrih praks.

Delavnico izvaja: Mag. Tjaša Telič Goršič

Trajanje: 1 dan, med 9. in 16. uro

Delavnica je prvenstveno namenjena zaposlenim v hotelski industriji, iz različnih poslovnih funkcij, ki želijo spoznati pristope in metode sodobnega kontrolinga v hotelirstvu.

Udeležbo še posebej priporočamo:
– kontrolerjem, ki želijo imeti več znanja in razumevanja o hotelskem kontrolingu
– IT strokovnjakom, ki uvajajo rešitve za podporo hotelskemu kontrolingu (BI, DW, Planning …),
– managerjem, ki želijo spoznati inštrumentarij in metodologije hotelskega kontrolinga,
– vsem, ki želite nadgraditi svoje znanje in razširiti svoje kompetence v hotelski dejavnosti za bolj uspešno in učinkovito vodenje.

1. UVOD – trendi v turizmu in hotelski panogi

2. Kontroling v hotelirstvu:
—-– USALI (Uniform System of Accounts fort the Lodging Industry)
—-– Organiziranost profitnih in stroškovnih mest v hotelu
—-– Alokacija prihodkov in stroškov po stroškovnih enotah
—-– Prodajni kontroling (planiranje prodaje, revenue management, forecast)
—-– Nadzor nad stroški dela, neposrednimi in posrednimi stroški
—-– CAPEX

3. Strateški in operativni KPI:
—-– Kazalniki v hotelirstvu
—-– Opredelitev strateških kazalnikov
—-– Opredelitev operativnih kazalnikov

4. Primerjave kazalnikov s primeri dobre prakse Poročanje:
—-– Sistem poročanja in spremljanja poslovanja
—-– Primeri poročil za spremljavo strateških KPI

Kaj pridobijo udeleženci:
Udeleženci ob zaključku delavnice poznajo učinkovit sistem poročanja, organiziranosti poslovnih enot in planiranja/napovedovanja v hotelski industriji ter znajo opredeliti ključne operativne in strateške kazalnike za spremljanje uspešnosti hotelskega poslovanja.

S praktičnimi vajami na delavnici boste obogatili svoje znanje in dodali vrednost svojemu delu.

Seminar bomo izvedli, ko bo dovolj interesa; vabimo vas, da nam pišete na info@kontroling.si

Kotizacija: 280 EUR + DDV
Popust 10%: ob prijavi 2 in več udeležencev iz istega podjetja

Kotizacija vključuje: udeležbo na enodnevni delavnici, okrepčila med odmori, delovno gradivo in praktične vaje.

S plačilom kotizacije si zagotovite mesto na seminarju. Znesek kotizacije nakažite najkasneje 5 delovnih dni pred začetkom izobraževanja na transakcijski račun št.: SI56 0313 8100 0563 229 odprt pri SKB d.d. in vpišite sklic 1139 . Račun vam bomo izdali najkasneje v osmih dneh po opravljeni storitvi.

In House izvedba seminarja:
Če je v vašem podjetju več interesentov za isti seminar, vam priporočamo In-house izvedbo.
Pokličite nas za dodatne informacije o In-house treningu.

Z nadaljnim brskanjem po tej strani, se strinjate z uporabo piškotkov. Več...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close