Orodja kontrolinga v praksi

 • Povzetek
 • Program
 • Termini
 • Kotizacija
 • Lokacija

Ekonomisti poznamo več različnih orodij, metod ali tehnik, s katerimi si lahko pomagamo pri analiziranju poslovanja, ko pripravljamo poročila za management.

Orodja so lahko zelo različna, nekatera so bolj operativne narave, druga predvsem strateška.
Na 6 srečanjih bomo spoznali 6 orodij, ki so vsa zelo uporabna, predvsem pa je naše delo bolj učinkovito in ciljno usmerjeno.

Ukvarjali se bomo z uporabo orodij kontrolinga, ki bi jim lahko rekli “old but gold.” Orodja tehnično (ponavadi) niso zahtevna, a vedeti moramo, kaj želimo izračunati in, kar je najpomembneje, znati:

 • moramo rezultate interpretirati
 • predvidevati razplete
 • napovedati razvoj dogodkov
 • in na teh osnovah svetovati managementu, kako ukrepati

Spoznali bomo in se naučili uporabljati 6 orodij/metod/tehnik.

Delavnico vodi: Dragica Erčulj

Traja: Srečevali se bomo 6 torkov popoldne, v času od 17 – 20. ure.

Orodja kontrolinga v praksi – kaj, kako, zakaj in kdaj

Kontrolerji smo po definiciji interni svetovalci mangementa. Zato moramo znati rezultate interpretirati na jasen in transparenten način, tako, da nas razumejo tisti, katerim svetujemo, tisti, ki sprejemajo ukrepe in upravljajo poslovanje.

Za vsako orodje bomo spoznali: čemu je namenjeno, kako ga uporabljamo, njegova vsebina, kakšne podatke potrebujemo za izračun, postopek izračuna in analiza podatkov. Nato pa najpomembnejše: kakšne informacije smo dobili, kako si lahko s tem pomagamo, kako in kdo mora ukrepati.

Ukvarjali se bomo z naslednjimi orodji:

 • O1 – ABC analiza: vsestransko uporabna analiza, izračun je enostaven, nudi pa res zelo veliko informacij in vpogled v poslovanje z različnih vidikov: stroški, prihodki, zaloge, kupci, dobavitelji, itd. Na osnovi izračuna te analize lahko sprejmemo vrsto ukrepov za izboljšanje poslovanja! Kako in katere podatke zato potrebujemo?
 • O2 – Planiranje, napovedovanje, analiza odmikov: Planiranje poslovanja, »da ali ne«, to danes ni več vprašanje. Spremljanje realiziranega in ugotavljanje odmikov tudi ne. Glavna tema danes je, kako čimbolj natančno predvidevati/napovedovati prihodnje poslovanje, da bomo na tržne spremembe vnaprej pripravljeni. Kako nam pri tem pomaga analiza odmikov?
 • O3 – Portfolio analiza: Izhaja iz Portfolio matrike rast trga/tržni delež (BCG matrix), ki so jo razvili v svetovalni organizaciji Boston Consulting Group. Uporabna je za številne analize uspešnosti, npr. za izdelke, profitne centre, projektne time, poslovne enote, itd. in predvsem, daje odlično podlago za strateške odločitve.
 • O4 – Točka preloma/Break-even point: Točka preloma nam pokaže prag rentabilnosti poslovanja. Izračun točke preloma (BEP) je zelo pomemben za managerje pri sprejemu odločitev, kot so razvoj ali izločitev proizvoda, znižanje prodajnih cen, planiranje ukrepov pri zmanjšanju prodaje, planiranje obsega proizvodnje/prodaje, itd.
 • O5 – Kazalci (KPI, BSC): Kazalci nam nudijo merljiv pregled nad poslovanjem podjetja “Kar lahko merimo, lahko tudi upravljamo”. Kazalci so nam v pomoč pri operativnem poslovanju in vodilo pri načrtovanju strategije. Finančni kazalci so že poznani, kaj pa nefinančni? Kako najti kazalce, ki bodo jasno pokazali, kaj je treba spremeniti v izbranem podjetju? Katero metodo uporabiti, prednosti/slabosti ene in druge, itd?
 • O6 – Activity Based Costing metoda: Metoda »računovodstvo po aktivnostih ali obračun stroškov po procesih” postaja vse bolj zanimiva tudi pri nas, predvsem v podjetjih z visokimi oz. naraščajočimi režijskimi, torej stalnimi stroški. Ta metoda nam pomaga identificirati take stroške in jih »narediti« odvisne od obsega poslovanja, torej variabilne, s tem pa tudi poslovanje bolj odzivno na sprejem odločitev.

Seminar bomo izvedli, ko bo dovolj interesa; vabimo vas, da nam pišete na info@kontroling.si

Kotizacija za posamezno srečanje: 49 EUR + DDV

Kotizacija za 6 srečanj: 294 EUR + DDV

Kotizacija vključuje: udeležbo na 3-urni delavnici, delovno gradivo, študijo primera in praktične vaje

S plačilom kotizacije si zagotovite mesto na delavnici. Znesek kotizacije nakažite najkasneje 5 delovnih dni pred začetkom izobraževanja na transakcijski račun št.: SI56 0313 8100 0563 229 odprt pri SKB d.d. in vpišite sklic 1031. Račun vam bomo izdali najkasneje v osmih dneh po opravljeni storitvi.

In House izvedba seminarja:
Če je v vašem podjetju več interesentov za isti seminar, vam priporočamo In-house izvedbo.
Pokličite nas za dodatne informacije o In-house treningu.

Z nadaljnim brskanjem po tej strani, se strinjate z uporabo piškotkov. Več...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close