M1 – Temelji kontrolinga in obvladovanje stroškov

 • Povzetek
 • Program
 • Termini
 • Kotizacija
 • Lokacija

ONLINE izvedba – če se razmere spremenijo in bomo lahko zagotovili varnost udeležencev, bomo program (ali posamezne module) izvedli v živo.
Trajanje: 3 dni (25 pedagoških ur ) – od 9.00 do 17.30 ure

Kaj pridobijo udeleženci?
udeleženci dobijo globalni vpogled v funkcijo kontrolinga,
spoznajo značilnosti in delokrog kontrolerja,
spoznajo in znajo uporabljati njegova orodja,klasična in sodobna
razumejo glavne značilnosti stroškov ter orodja njihovega upravljanja,
osvojijo postopek in rokovnik planiranja, spremljanja odmikov in ukrepanja
dobijo predstavo, kako je mogoče ta znanja prilagoditi pogojem v njihovi družbi in
jih znajo na ustrezen in primeren način predstaviti ter uvesti v prakso.

Priporočeno predznanje:
Udeleženec bo lažje sledil predavanjem, če ima temeljna ekonomska znanja in pozna osnovno terminologijo iz računovodstva (kontni plan, faktura, realizacija, izkaz uspeha, bilance, kazalci …)

Vsebina 3-dnevne delavnice:

 • Kontroling kot managerski proces (postavljanje ciljev, planiranje, upravljanje,                                     management by objectives)
 • Managersko poročanje (usmerjeno v napovedovanje, način, oblika, Report 4 windows)
 • Planiranje poslovanja (rokovnik, planiranje in napovedovanje, odmiki, ukrepanje, orodja,                         Zero-based budgeting)
 • Izgradnja kontroling sistema – računovodska panorama (kocka stroškov, managerski rezultat – prispevki za kritje, planiranje in upravljanje stroškov, pravila določanja vrste stroškov in SM, ključi)
 • Kontroling in kontroler (organizacija, osebnostni profil, naloge)
 • Priprava in izvedba poslovnih predstavitev
 • Organizacijske metode in orodja kontrolerja
 • Individualne in skupinske vaje

Cena posameznega modula znaša 663 EUR + DDV.

Kotizacija vključuje: pisno učno gradivo, vaje, reševanje praktičnih primerov z obrazložitvami, rešitve nalog v excell datoteki, pregled in predstavitev seminarskih nalog. Udeleženci prejmejo tudi Kontrolerjev slovar, ki zajema 100 izrazov, pomembnih za delo kontrolerja, v angleškem in nemškem jeziku ter z izčrpnimi pojasnili v slovenskem jeziku.

S plačilom kotizacije si zagotovite mesto na seminarju. Znesek kotizacije nakažite najkasneje 5 delovnih dni pred začetkom izobraževanja na transakcijski račun št. SI56 0313 8100 0563 229 odprt pri SKB d.d. in vpišite sklic 1416. Račun vam bomo izdali najkasneje v osmih dneh po opravljeni storitvi.

In House izvedba seminarja:
Če je v vašem podjetju več interesentov za isti seminar, vam priporočamo In-house izvedbo.
Pokličite nas za dodatne informacije o In-house treningu.

Z nadaljnim brskanjem po tej strani, se strinjate z uporabo piškotkov. Več...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close