M3 – Kalkulacije in profitabilnost izdelkov/storitev

 • Povzetek
 • Program
 • Termini
 • Kotizacija
 • Lokacija

ONLINE izvedba – če se razmere spremenijo in bomo lahko zagotovili varnost udeležencev, bomo program (ali posamezne module) izvedli v živo.
Trajanje: 3 dni (25 pedagoških ur) – od 9.00 do 17.30 ure

Kaj pridobijo udeleženci?
udeleženci utrdijo in dopolnijo znanje o stroških iz prejšnjih modulov s specifičnimi vidiki tega modula
(dimenzija izdelka, storitve, prodajni program),
spoznajo potrebo po urejenosti, preglednosti in smotrnosti identifikacijskih ter klasifikacijskih oznak za
poslovanje podjetja, vsebine šifrantov in kako jih postaviti,
spoznajo vrste kalkulacij in metode njihove izdelave ter znajo pridobljeno znanje in izkušnje iz vaj uporabiti
pri pripravi in/ali izboljšanju kalkulacij v svojem podjetju,
spoznajo in znajo tudi v praksi uveljaviti poslovni izid po izdelkih in kupcih ali
opredeliti pogoje za njegovo uvedbo,
spoznajo metodologijo za ugotavljanje donosnosti izdelka/prodjanega programa/kupca,
spoznajo in znajo uresničiti v praksi prikazane metode za selekcijo prodajnega programa
posameznega podjetja in za njegovo boljšo dobičkovnost,
seznanijo se s praktično uporabo nekaterih metod strateškega načrtovanja,
spoznajo pomen in možnostjo računalniške podpore pri izdelavi kalkulacij in poslovnega izida,
pridobiti praktične napotke, kako oblikovati poročila (slike in tabele) za predstavitve.

Priporočeno predznanje:
Udeleženec bo lažje sledil predavanjem, če ima temeljna ekonomska znanja in pozna osnovno terminologijo iz računovodstva (kontni plan, faktura, realizacija, izkaz uspeha, bilance, kazalci …)

Vsebina 3-dnevne delavnice:

 • Upravljanje matičnih podatkov podjetja (šifranti, strukture)
 • Klasifikacija izdelkov in storitev, oblikovanje programov
 • Pomen in značilnosti stroškov za kalkulacijo
 • Vrste kalkulacij in načini njihove izdelave
 • Metode kalkuliranja stroškovnih cen IPI po izdelkih, storitvah, kupcih
 • Prodajni kontroling (analiza donosnosti storitev/izdelkov/tržišč
  (in vezanih sredstev, metodologije, analiza zalog in terjatev)
 • Komuniciranje v delovnih skupinah (metode za aktiviranje ustvarjalnosti
 • Individualne in skupinske vaje

Cena posameznega modula znaša 663 EUR + DDV.

Kotizacija vključuje: pisno učno gradivo, vaje, reševanje praktičnih primerov z obrazložitvami, rešitve nalog v excell datoteki, pregled in predstavitev seminarskih nalog, stroške za osvežilne napitke, prigrizke ter skupna kosila. Udeleženci prejmejo tudi Kontrolerjev slovar, ki zajema 100 izrazov pomembnih za delo kontrolerja, v angleškem in nemškem jeziku ter izčrpnimi pojasnili v slovenskem jeziku.

S plačilom kotizacije si zagotovite mesto na seminarju. Znesek kotizacije nakažite najkasneje 5 delovnih dni pred začetkom izobraževanja na transakcijski račun št. SI56 0313 8100 0563 229 odprt pri SKB d.d. in vpišite sklic 1363. Račun vam bomo izdali najkasneje v osmih dneh po opravljeni storitvi.

In House izvedba seminarja:
Če je v vašem podjetju več interesentov za isti seminar, vam priporočamo In-house izvedbo.
Pokličite nas za dodatne informacije o In-house treningu.

Z nadaljnim brskanjem po tej strani, se strinjate z uporabo piškotkov. Več...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close