Kontroling v proizvodnji

 • Povzetek
 • Program
 • Termini
 • Kotizacija
 • Lokacija

Kontrolerji  v proizvodnem podjetju so oči in ušesa uspešnega podjetja. Proizvodni kontroling je eno izmed zahtevnejših področij kontrolinga. Kontroler v proizvodnem podjetju je gonilna sila sprememb in izboljšav v podjetju, saj lahko v sodelovanju z drugimi deli podjetja pripomore k uspešnemu napredku podjetja.

Za uspešno izvajanje svojih nalog mora kontroler dobro poznati celotno poslovanje podjetja, kar pomeni, da pozna organizacijo podjetja in poslovne procese (proizvodne, nabavne, prodajne, logistiko, itd), saj na podlagi njih lahko preverja kalkulacije proizvodov in jo pomaga izboljševati, analizira  uspešnost proizvodnih aktivnosti, prodajnih aktivnosti in poslovanja podjetja. Na podlagi poznavanja organizacije kontroler natančno določi razdelilne ključe, pomožna stroškovna mesta in pomaga z analizami ter nasveti vodstvu proizvodnje in podjetja.

Delavnico izvajata:  Dragica Erčulj  in Sebastian Lipovšek  

Trajanje: 1 dan,  9 -16h

Delavnico priporočamo:

 • strokovnjakom iz kontrolinga in proizvodnega kontrolinga,
 • strokovnjakom iz proizvodnje (analitiki, poročevalci, kalkulanti, itd,
 • managerjem – CEO, CFO, CSO, CPO, key account managerjem
 • prodajnikom, da bodo bolje razumeli strukturo kalkulacijo za boljše prodajne odločitve
 • pa tudi IT strokovnjakom, ki uvajajo rešitve za podporo proizvodnemu kontrolingu in
 • vsem, ki želijo podrobneje spoznati kontroling proizvodnje in nadgraditi svoje kompetence.
 • Proizvodni kontroling kot ključni del kontrolinga v proizvodnem podjetju
 • Vloga in pozicija proizvodnega kontrolerja
 • Poslovni procesi
 • Organizacija poslovanja in pomen stroškovnih mest (glavna, pomožna)
 • Stroškovni nosilci in prodajni program
 • Strateški in operativni plan poslovanja (struktura, obseg, rokovnik)
 • Vrste in strukture kalkulacije (pred-, po-)
 • Vrste in pomen stroškov za kalkulacijo
 • Razdelitev stroškov, prenosi in ključi za delitev stroškov
 • Shema obračuna proizvodnje
 • Obvladovanje obratnega kapitala v praksi
 • Operativno planiranje v proizvodnji
 • Obvladovanje stroškov v proizvodnji
 • Ugotavljanje odgovornosti za stroške
 • Ugotavljanje odmikov
 • Izračuni pokritja
 • Spremljanje proizvodnje v kontrolingu (na celotnem procesu)
 • KPI v proizvodnji, operativni KPI (razvoj, merjenje, izboljševanje)
 • Praktični primeri, case

Kaj pridobijo udeleženci:
Udeleženci ob zaključku delavnice poznajo posebnosti proizvodnega kontrolinga, strukturo ugotavljanja uspešnosti proizvodnega programa, značilnosti stroškov, kakšna je razlika med plansko, standardno, normativno ter proizvodno in polno stroškovno ceno; znajo opredeliti ključne operativne kazalnike za izbrano obliko proizvodnje in kako ukrepati ob ugotovljenih odmikih.

S praktičnimi vajami na delavnici boste slišano tudi praktično preizkusili in nadgradili svoje znanje.

Cilj delavnice je udeležencem predstaviti sistem in metode za vzpostavitev učinkovitega proizvodnega kontrolinga, vključno z aktualnimi KPI za spremljanje učinkovitosti v proizvodnji.

Način izvedbe: Prenosnega računalnika ne potrebujete, priporočamo pa, da imate s sabo kalkulator

Seminar bomo izvedli, ko bo dovolj interesa; vabimo vas, da nam pišete na info@kontroling.si

Kotizacija: 280 EUR + DDV
Popust 10%: ob prijavi 2 in več udeležencev iz istega podjetja

Kotizacija vključuje: udeležbo na enodnevni delavnici, okrepčila med odmori, delovno gradivo in praktične vaje.

S plačilom kotizacije si zagotovite mesto na seminarju. Znesek kotizacije nakažite najkasneje 5 delovnih dni pred začetkom izobraževanja na transakcijski račun št.: SI56 0313 8100 0563 229 odprt pri SKB d.d. in vpišite sklic 1166. Račun vam bomo izdali najkasneje v osmih dneh po opravljeni storitvi.

In House izvedba seminarja:
Če je v vašem podjetju več interesentov za isti seminar, vam priporočamo In-house izvedbo.
Pokličite nas za dodatne informacije o In-house treningu.

Z nadaljnim brskanjem po tej strani, se strinjate z uporabo piškotkov. Več...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close