Več o vsebini

Dragica Erčulj, vodja Šole kontrolinga

Igor Verstovšek: Uvedba kontrolinga ni nič lažja od razvoja krmilnega sistema za jedrski pospeševalnik
Skozi projekte in zgodovino podjetja Cosylab bomo predstavili nekaj dobrih praks našega podjetja, tako na področju zaposlovanja in načrtovanja kariernih poti, kot tudi na področju vodenja dolgotrajnih projektov, ki se izvajajo na več celinah hkrati. Med ključnimi izzivi, s katerimi smo se veliko ukvarjali v zadnjem letu, je bila postavitev službe kontrolinga. Z rastjo podjetja postaja ključnega pomena, da imamo tudi na nivoju vodstva ažuren pogled nad podatki in stanjem v podjetju, saj nam ravno to pomaga sprejemati odločitve hitro in učinkovito, kar je ena glavnih prednosti našega podjetja.

Pavel Lebedev:
 FINANCIAL LEADERSHIP: 
a new controller’s role or just another trendy concept?
During the last decades, the paradigm of controlling has noticeably changed from “number-crunching”, assuming mostly a technical function, towards strategic partnership within a management team. As a prominent example – leadership is mentioned as one of the four building blocks of the professional competency framework, determined by Global Management Accounting Principles (2014). Besides this “internal” trend within a profession, there is an external trend of increasing influence of social and organizational factors on the design and functioning of management accounting and controlling systems. However, how leadership is understood in the context of management accounting and controlling is an underexplored area. In my presentation, I will address the theme of financial leadership referring to related conversations from practice and theory.  I will demonstrate a new trend in professional self-identification, raise some related questions, which still need to be answered and some concerns, which could inform and influence further reflections.

Matej Košmrlj: Kakšna pričakovanja ima management do kontrolerjev dandanes in kaj se pričakuje od njih v bodoče?
Intenzivna rast podjetja Euro Plus skozi preteklo obdobje je, kakor na vsa preostala področja poslovanja, vplivala tudi na razvoj kontrolinga in zavedanje pomena le-tega. Matej bo predstavil, kako so različni mejniki na tej poti vplivali na organiziranost in izvajanje kontrolinga ter pripomogli k temu, da danes management in kontroling tesno sodelujeta in sooblikujeta poslovne odločitve na globalnem nivoju. Pri tem Euro Plus namenja velik pomen tudi informacijski podpori, ki še dodatno pripomore k ažurnosti, točnosti in transparentnosti informacij za vse deležnike v procesu. Predavanje bo zaokroženo z vizijo razvoja področja v prihodnje.

Dietmar Pascher: The impact of digitalization
– New challenges for companies
– VUCA-World
Omni Sales Channel
New digital business models – new Competitors?
– Connected processes and robotic process automation
– What does this mean for Controllers?
– Classification of Controllers’ tasks in a strong, medium and low likelihood of being automatized
– Which task will be more needed and what are new tasks and competencies for Controllers in future?
– Possible roles for Controllers to develop

Lidija Breznik: Demingov krog (plan-do-control-act): tako preprost, a velik izziv v praksi
Tistim, ki smo izkušnje nabirali v avtomobilski industriji, so modeli vitke proizvodnje in stalnih izboljšav posebej blizu, med drugim tudi Demingov ali PDCA krog. Čeprav je ta kot model bil predstavljen že v štiridesetih letih prejšnjega stoletja, pa je danes še veliko bolj aktualen kot kadarkoli prej. Tehnološki napredek je povzročil, da se svet vrti veliko hitreje, še bolj dinamično, posledično pa to vpliva na PDCA krog, ki od nas zahteva, da delamo hitreje, bolje, hkrati pa nas sili k nenehnemu inoviranju, v boju za konkurenčni položaj na trgu. Izziv, ki ga želim predstaviti je vpeljava PDCA kroga v panogo zavarovalništva na področje priprave in spremljanja uresničevanja strategije, s ciljem, da le-to postane proces kontinuiranega izboljševanja. Ker gre za povezovanje dveh na prvi pogled jasnih, preprostih zadev, pa ugotovitve kažejo, da je to veliko več kot zgolj preprosto. Upoštevanje posebnosti panoge, vidika korporacije, priprave in spremljanja strategije na korporacijski ravni, prenašanje strategije kaskadno navzdol in v smeri ciljnega vodenja, soočanje  z mantro, da kultura poje strategijo za zajtrk… je le nekaj izzivov, s katerimi smo bili in smo še soočeni. Kako smo se tega lotili, kaj smo se naučili in kako naprej (napotki za prakso) pa bo krovno sporočilo te predstavitve

Borut Radi: Zagotavljanje likvidnosti pri rasti podjetja in vloga kontrolerja
S pametnimi odločitvami in učinkovitim upravljanjem obratnega kapitala lahko vplivamo na likvidnost podjetja in posledično omogočamo rast podjetja skozi financiranje razvoja novih produktov/storitev, širitev obstoječega trga ali vstop na nove trge. Vsako podjetje ima na tem segmentu svoje specifike in prakse in ena od njih bo predstavljena v okviru tega predavanja. Verjamemo, boste v okviru predavanja slišali/videli/pridobili nekaj idej in usmeritev za uporabo v svoji praksi.

Staš Mencigar: Vpliv kalkulacije na profitabilnost v proizvodnem podjetju
Kalkulacija je dandanes ena izmed najpomembnejših metod za uravnavanje dobičkonosnosti podjetja. Za podjetje je pomembno, da razume tri osnovne pojme in njihove funkcije, in sicer, kalkulacija, predkalkulacija in pokalkulacija. Predavanje bo na praktičnem primeru prikaz proizvodnje kalkulacije in profitabilnostnega modela. Prikaz pomembnosti predkalkulacije in pokalkulacije ter navezava na proizvodni profitabilnosti model z izračunom profitabilnosti posameznih strojev in linij.

Iztok Pustatičnik: Upravljanje oskrbne verige v proizvodni družbi
Osnovni cilj upravljanja oskrbne verige v proizvodni družbi je izpolnitev pravočasne dobave izdelkov kupcem na posameznih trgih ob hkratnem optimalnem nivoju zalog in stroškov. Ključni dejavniki upravljanja oskrbne verige so: napovedovanje prodaje, sistem naročanja izhajajoč iz prodajnih napovedih, natančnost napovedovanja, pravočasnost proizvodnje ter optimalna vezava obratnih sredstev. Sistem mora biti podprt z enotno metodologijo kazalnikov, ki podpirajo cilj upravljanja oskrbne verige.

Simona Frumen: Kako komunicirati z drugačnimi od sebe    (delavnica)
Da lahko kontrolerji uspešno opravijo svoje delo in dosegajo zastavljene cilje, morajo biti vešči komunikatorji. Takšnemu kontrolerju se operativni manager in drugi sodelavci z lahkoto odprejo, najdejo dovolj časa, da se z njim sestanejo, so pripravljeni prisluhniti in z njim tesno sodelovati. Vsekakor dinamično predavanje, ki spodbuja razmišljanje udeležencev v smeri ozaveščanja in iskanja praktičnih rešitev v komunikacijskih zagatah. Na predavanju, delavnici, bodo udeleženci prejeli nekaj praktičnih orodij, ki jih bodo lahko takoj uporabili in izboljšali sodelovanje z managerji in s sodelavci nasploh.

Mario Korbar: Power Planner – poslovno planiranje u Power BI-u
Microsoftov Power BI je skup alata za poslovnu analizu i izvještavanje koji je u zadnje vrijeme stekao iznimnu popularnost, te je zauzeo vodeću poziciju među platformama za analitiku i poslovnu inteligenciju u Gartnerovom izvještaju. Izostanak podrške za budžetiranje, planiranje i forecast-iranje bila je „karika koja nedostaje“ u Power BI platformi. Sve do nedavno. Međutim, Power Planner, proizvod tvrtke Power ON, čiji je Data Sense partner, upotpunjuje Power BI platformu upravo u tom segmentu.
Na predavanju ćemo prezentirati kako implementirati podršku za budžetiranje pomoću Power Plannera, koristeći kao sučelje Excel za upis planskih vrijednosti kroz pivot tablice, ili Power BI za vizualno planiranje direktno na Power BI izvještajima, na računalu, tabletu ili mobilnom telefonu.

Matej Petrovčič: MicroStrategy – Zero Click Analytics
HyperIntelligence je nova, prelomna in inovativna tehnologija na področju analitike, ki poda osebni pristop k vsakem objektu, besedi, predmetu, mestu, prostoru, z uporabo osebne inteligence oziroma t.i. Zero Click Inteligence. HyperIntelligence tehnologija je popolnoma preoblikovala pristope k uporabi analitike: nič več ni treba aktivno iskati odgovorov, ker zdaj odgovori najdejo uporabnika. Poleg tega sedaj uporabniki dobijo odgovor, še preden sploh postavijo kakršna koli vprašanja.

Petra Podlipnik Pelcar: BiziSMART – podatki prihodnosti
Povezava poslovnih podatkov in novih tehnologij ter prikaz koristi le-tega za podjetje.

Milko Grebenc: Razumevanje kupca, najboljša osnova za kontroling
– Kaj je kontroling (iz oči kakovostnika)
– Kateri deležniki/dejavniki so del kontrolinga (zaposleni, dobavitelji, material, oprema)
– Ključno je razumevanje kupca, njhovih zahtev, pričakovanj in latentnih želja
– Zaposleni v kontrolingu morajo razumeti ostale oddelke, procese in obratno
– Odlična komunikacja in timsko delu
– Medsebojno stalno izobraževanje
– Praktični primeri razumevanja kupca in vpliv na kazalnike/kontroling:                                                                                    – vodenje kupčevih reklamacij (opis problema; enkratna definicija kazalca, primer dobre komunikacije v serijski napaki)                                                                                                                                                                                       – upravljanje pogodb s kupci (od prvega kontakta do podpisa obeh strani)

Rok Pirnat: Kako zrela je vaša organizacija za analitično transformacijo?
Med ključnimi faktorji, ki določajo zrelost podjetja za izkoriščanje moči poslovne analitike, so vsebinsko poslovni vidik, ko v podjetjih vemo, kaj moramo meriti za svoj poslovni uspeh (KPI), nadalje urejenost in kakovost podatkov, najmočnejši faktor pa so prav ljudje oziroma njihovo znanje in kompetence.
Posebnost predavanja: Udeleženci bodo interaktivno, skupaj s predavateljem izpolnjevali poseben vprašalnik o zrelosti (svojega) podjetja in ga lahko na koncu tudi odnesli s sabo domov. Cilj je zavedanje o ključnih elementih, ki vplivajo na uspešno vpeljavo analitike ter končen izris v obliki pajkove mreže, ki pokaže, kje ima posamezno podjetje močna in kje šibka področja. Na predavanju bo prikazan primer ocene kompetenc podjetja za razvoj okolja in višje ravni poslovne inteligence (rezultat vprašalnika).

Aleš Štempihar in Bojan Gorišek: Od agilnih metodologij do agilnih podjetij
Agilna metodologija in agilno podjetje nista eno in isto. še posebej to velja za podjetja, ki se ne ukvarjajo z razvojem programske opreme.
Predavatelja bosta na primeru korporacije iz Nemčije preverila najprej ali se držijo načel Agile manifesta in metode SCRUM ter se nato usmerila v manifesto poslovne agilnosti.
Nato bosta k sodelovanju povabila še udeležence letošnje konference in skupaj z njimi raziskovala značilnosti kulture agilnih organizacij in poiskala odgovore na vprašanja kot so npr:
– Kako hitro se prilagajajo spremembam iz poslovnega okolja
– Kako sledijo potrebam kupcev in zagotavljajo vrednost za svoje kupce
– Kako hitro sprejemajo odločitve
– Kakšen nivo sodelovanja imajo vzpostavljen
– Kako dobro zaznavajo priložnosti, ali so pred konkurenco
– Kako koristijo bazo znanja, da ne odkrivajo tople vode in hitreje realizirajo razvoj
in zaključila s tem, kakšno vlogo bi lahko imel kontroling pri spodbujanju agilnosti organizacij.

mag. Jelica L. Lajovic: Od kulture kontrole h kulturi povezanosti. Od strahu k rasti.
– Povezanost organizacijske kulture in strategije. VEZ med strategijo in kulturo.
Ljudje pišejo in uresničujejo strategijo. Strategija kaže smer, kultura je gonilo. Povezovalna kultura je motor, ki poganja ljudi, da si prizadevajo za uresničevanje ciljev, zato jo je treba načrtno upravljati.
– Vpliv organizacijske kulture na organizacijsko uspešnost? VEZ med kulturo in uspešnostjo.
Načrten razvoj povezovalne organizacijske kulture in njeno upravljanje zahteva načrten razvoj vodenja, komunikacijo, navdihujočo vizijo, s katero se zaposleni lahko identificirajo in delujejo v skladu z vrednotami podjetja (prepoznavajo pomen svojega dela in v njem vidijo smisel). Razvita povezovalna organizacijska kultura vpliva na produktivnost, profitabilnost, …
– Vloga in pomen podpornih služb (HR, PR, kontroling …) za ustvarjanje povezovalne kulture → primer dobre prakse podjetja Iskratel, d.o.o. Odgovornost  vseh organizacijskih enot za ustvarjanje VEZi v delovnem okolju.
Danes je premalo, da podporne službe opravljajo zgolj admistrativna dela in naloge in se odzivajo na potrebe okolje. Zahtevana inovativnost in agilnost jih postavljata pred nova pričakovanja in funkcije, predvsem strateško svetovalno in povezovalno.

dr. sc. Mladen Meter: Suradnja menadžmenta i kontrolinga u Hrvatskoj
– Interesi internih dionika (Stakeholders) u poslovanju
– 3 pravila dobre suradnje menadžmenta i kontrolinga
– Kompetencije vs. Suradnja vs. Procesi – primjer iz Hrvatske

Z nadaljnim brskanjem po tej strani, se strinjate z uporabo piškotkov. Več...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close