11. Kontroling konferenca

  27. in 28. oktober 2011, Hoteli Bernardin Portorož
  Kontroling – pot do poslovne odličnosti

  Poslovna odličnost pomeni sistematično uporabo načel vodenja kakovosti, je način poslovanja. Usmerjena je v zadovoljstvo vseh deležnikov (kupcev, lastnikov in zaposlenih) ter v upravljanje poslovnih procesov. Uspešne prakse kažejo, da podjetja, ki stopijo na pot poslovne odličnosti, skrbijo za rast in napredek, izboljšujejo poslovne procese, vzpostavijo partnerska sodelovanja med vsemi deležniki in vlagajo v razvoj zaposlenih, hkrati pa spodbujajo družbeno odgovornost. Tak način od podjetja zahteva stalno izboljševanje, predvsem pa korenito spremembo v načinu razmišljanja in ukrepanja, obenem pa dobro komunikacijo med zaposlenimi. Večji pomen ima tudi področje kadrovanja, kajti le ustrezno usposobljeni zaposleni se lahko učinkovito soočajo z izzivi v prihodnosti. Letošnja konferenca nosi naslov Kontroling – orodje poslovne odličnosti.

  Pri oblikovanju programa konference smo izhajali iz spoznanja, da so osnovne vsebine kontrolinga (letno planiranje, priprava poročil in predlogov za ukrepanje na osnovi ugotovljenih odmikov) že postale stalnica v delu kontrolerjev in managementa. Podjetja vedno več časa namenjajo odličnosti poslovanja; vse kar je manj, pomeni priložnost za izboljšave. Služba kontrolinga oz. kontroler bi moral biti pobudnik izboljšav, torej tisti, ki opozarja, kje v podjetju so priložnosti za izboljšave.
  ***

  “Ljudje smo tisto, kar vedno znova delamo. Odličnost torej ni dejanje, temveč navada.”
  so besede slavnega misleca Aristotela, a z njimi se strinjajo tudi udeleženci 11. kontroling konference. Izzive, s katerimi se sooča slovensko gospodarstvo in širša slovenska družba, je možno obvladati z razvojem in uporabo sodobnih strategij v kombinaciji z uveljavljanjem načel poslovne odličnosti. Kontrolerji so v procesu poslovne odličnosti ključni dejavniki, zato smo tej temi posvetili tudi letošnjo konferenco in ji dali naslov Kontroling – orodje poslovne odličnosti. Na konferenci so poleg številnih strokovnjakov s področja kontrolinga predavali tudi strokovnjaki s področja poslovne odličnosti iz Slovenije in tujine. V uvodu je udeležence nagovoril Christof Droste, direktor Hella Saturnus Slovenija in nosilec prestižnega priznanja Manager leta 2011.

  Rdeča nit konference je bila poslovna odličnost in metode, ki jih podjetja uporabljajo kot pomoč na tej poti:

  Poslovno odličnim podjetjem so skupne nekatere lastnosti
  Vsa imajo strastno, navdušujoče vodstvo in vodenje, poudarjeno usmeritev na stranke, visoko motivirane zaposlene, ki so kreativni in inovativni, poslovanje pa je kontinuirano procesno usmerjeno v doseganje uravnoteženih rezultatov za dolgoročni razvoj podjetja. Ko se sprehodite po prostorih poslovno odličnega podjetja in pogovarjate z ljudmi, boste začutili vse naštete elemente, kajti odličnost so vgradili v poslovno kulturo podjetja. Strategija podjetja si mora prizadevati za odličnost, stalno je treba preverjati ali podjetje napreduje na svoji poti odličnosti.

  Kontrolerji so ključni dejavniki v procesu poslovne odličnosti
  Kontroler zaseda mesto v okvitu top managementa. Odgovornost za spremljanje in vodenje procesov stalnih izboljšav ter primerjanje doseženih kazalcev uspešnosti s strateškimi cilji podjetja so ključne za trajno in dolgoročno doseganje dobrih rezultatov. Kontrolerji so tudi člani ocenjevalnih skupin za implementacijo poslovne odličnosti; skrbijo za transparentno povezavo med različnimi pristopi/ukrepi in rezultati, zato igrajo pri modelu Poslovne odličnosti ključno vlogo. Še več, služba kontrolinga oz. kontroler bi moral biti pobudnik izboljšav, torej tisti, ki opozarja, kje v podjetju so priložnosti za izboljšave.

  Poslovna odličnost je kontinuiran proces, nikoli končana zgodba
  Delajmo dobro, postavimo si visoke cilje, a realne, nato pa naredimo vse, da jih bomo dosegli.
  To delajmo nenehno, brez prestanka in rezultati bodo sledili.

  Zahvaljujemo se vsem predavateljem, moderatorjem in sponzorjem, ki so nam pomagali oblikovati letošnjo konferenco. Predavatelje smo povabili, da svoja predavanja zapišejo v obliki člankov, ki jih bomo objavili v posebni številki Kontrolerjevega glasnika.
  Hvala tudi vsem udeležencem, še posebno tistim, ki se naših srečanj udeležujete redno vsako leto, že vse od prvega srečanja dalje. Takih pa ni malo.

  2 dneva kakovostnih predavanj in sproščenih pomenkov, prenos evropskih dobrih praks, izmenjava izkušenj z udeleženci in predavatelji iz Slovenije in Evrope, pridobivanje novih stikov in utrjevanje starih. Odzivi prisotnih na konferenci in po njej so zgovoren dokaz, da so stanovska srečanja potrebna in koristna; zanimiva predavanja, izmenjava izkušenj med predavatelji, kolegi in kolegicami, večerno druženje, žrebanje nagrad … in dva dneva kar prehitro mineta. Vabimo vse, da se nam pridružite tudi naslednje leto, 25. in 26. oktobra 2012!