Predavatelji

  Dragica Erčulj, dipl.ekon., vodja Šole kontrolinga, svetovalka in mentorica, je svojo kariero začela kot projektni vodja pri uvajanju managerskih informacijskih sistemov, v 90-tih pa nadaljevala kot svetovalka za kontroling in celovito podporo poslovanju na projektih v večjih slovenskih proizvodnih podjetjih. Leta 1995 se je zaposlila kot svetovalka in trenerka na seminarjih v Šoli kontrolinga, ki jo od leta 2002 tudi vodi. Obiskovala je 5-stopenjski izobraževalni program na priznani Controller Akademie v Nemčiji in pridobila diplomo kontrolerke. Sodeluje v projektih uvajanja strategije, kontrolinga in celovite podpore poslovanju, kot tudi pri specifičnih področjih opredelitve kalkulacije, planiranja, sistema kazalcev po metodi BSC in poročanja, pa tudi komuniciranja v kontrolingu. Deluje v različnih dejavnostih,  specializirana je za proizvodnjo, storitve in trgovino v mednarodnem okolju. Izvaja delavnice, treninge in coaching za vodstveni kader. Dragica Erčulj je idejni in programski vodja (že tradicionalne) letne Adriatic kontroling konference v Sloveniji, avtorica več člankov s področja kontrolinga, aktivna članica mednarodnega združenja kontrolerjev Internationaler Controller Verein/ICV in region managerka za področje JV Evrope, ustanoviteljica in predsednica ICV Slovenija, članica mednarodnega združenja Internationaler Group of Controlling/IGC in članica Društva moderatorjev Slovenije.

  Dietmar Pascher, is partner and trainer of CA Controller Akademie AG and responsible manager for its International Program and CAonAir online training. He provides controlling and finance training in German, English, French and Spanish language. He assists companies in putting strategic, operational and financial controlling topics into practice. Furthermore, he is IBCS® certified trainer for better reporting and expert for clear presentations and business partnering. He specialized on project and sales controlling and psychological principles of clear communication and leadership competences for change projects. Dietmar Pascher is industrial engineer for informatics and business administration. First he worked as a sales controller for Frischeis AG, Austrias biggest retailer for furniture industry supplies. Second he joined KNAPP AG in Graz, Austria – world leading supplier for warehouse logistics – working as a project manager and controller for international projects. Before joining CA Akademie AG he was director of research and development for KNAPP AG.

  Peter Dolenc (LinkedIn) ima več kot 15 let izkušenj z izvajanjem projektov, uvajanjem novih produktov, konceptov in rešitev ter vodenjem in razvojem timov. Uspešno je vodil transformacijo v več  slovenskih podjetjih, kjer je kot glavno kompetenco vedno uveljavljal zmožnost podjetij za sprejemanje, uvedbo in izvajanje sprememb. V mednarodnih korporacijah Microsoft in Oracle je bil zadolžen za uvajanje novih konceptov na lokalnem nivoju in njihovi uveljavitvi na slovenskem trgu. Specializiran je za upravljanje sprememb v podjetjih po metodologiji Prosci® in modelom za osebno spremembo ADKAR®. Svoje znanje uspešno vgrajuje v projektno vodenje tako po klasičnih kot tudi agilnih metodah projektnega vodenja. S svojim podjetjem PDiVizija d.o.o. in blagovno znamko Change2Value, je ekskluzivni partner podjetja Prosci® za celotno regijo Balkana; mednarodno aktivno sodeluje pri razvoju discipline upravljanja sprememb skozi evropsko mrežo Prosci partnerjev CCB (https://ccb.network/), katere soustanovitelj je. Certifikati: Prosci® Certified Advanced Instructor; Prosci Train The Trainer; Prosci Integrating Agile and Change Management; SCRUM Master Certified: PRINCE2 Practitioner; Actee Certified Partner

  Sebastian Lipovšek ima dolgoletne izkušnje na področju financ, računovodstva in kontrolinga. Svojo poslovno kariero je gradil v finančnih oddelkih podjetij različnih dejavnosti, tako v trgovskih, storitvenih kot proizvodnih, in specializiral na področju kontrolinga v proizvodnjem podjetju v mednarodnem okolju, od leta 2010 pa je zaposlen kot CFO v podjetju Silgan Ljubljana d.o.o. Praktična znanja je nadgradil ob študiju na Ekonomsko poslovni fakulteti Maribor. V letu 2012 je na FKPV Celje končal magistrski študij, svoje znanje na področju kontrolinga pa stalno izpopolnjuje. Leta 2009 je zaključil usposabljanje v Šoli kontrolinga in pridobil naziv Certificirani kontroler, v letu 2011 pa nadaljeval izobraževanje v Nemčiji na Controller Akademie München in pridobil diplomo kontrolerja. Je član mednarodnega združenja kontrolerjev Internationaler Controller Verein/ICV in tudi aktivni član društva kontrolerjev ICV Slovenija.

  Staš Mencigar, univ. dipl. ekon., se je leta 2015 zaposlil v Palomi d.d. kot asistent za IT in kontroling področje, odgovoren je bil za implementacije planskih modelov, mesečna poročila, SharePoint in implementacijo Balance Scorecarda (sistem uravnoteženih kazalnikov). V začetku leta 2016 je napredoval v analitika v kontrolingu, odgovoren za implementacijo BI orodja (PowerBI), izdelavo letnega budgeta, implementacijo KPI-jev in pripravo konsolidacije, leta 2017 pa je postal koordinator kontrolinga in prevzel pet člansko ekipo. Odgovoren je bil za implementacijo kontrolinga grupe v mednarodnem okolju (podjetje je bilo kupljeno s strani slovaške multinacionalke) in implementacijo profitabilnostnega modela prodaje in proizvodnje. V letu 2018 se je kot svetovalec zaposlil v podjetju P&S CAPITAL ter prevzel IT ekipo, vodenje BI projektov in projektov finančnih prekonstruiranj podjetij. V letu 2019 se je zaposlil v Mariborski livarni Maribor kot vodje kontrolinga; poleg tega zaključuje magistrski študij in piše magistrsko nalogo na temo kontrolinga.

  Matej Petrovčič Co-Founder and Managing Director, CRMT d.o.o., has many years of experience in this field as the chief instructor for data warehouses, data aggregation, business communication, and data science. His in-depth knowledge of project management and efficient project management, as well as special knowledge of implementation of Microstrategy and Informatica data clouds Matej contributes to CRMT’s leadership as a top consulting company in this field in Slovenia. Matej has a Master of Science degree in Business Informatics from the Faculty of Organizational Sciences in Maribor.

  Borut Radi je direktor GVO d.d.; pred nastopom mandata direktorja družbe je vodil Enoto projektive, geodezije, razvoja in ekonomike, kjer je bil odgovoren tudi za kontroling in finance, kakovost in  organizacijo procesov. Svojo kariero je začel v velenjskem Gorenju in jo nadaljeval v bančništvu, kjer je deloval predvsem na področju računalništva in poslovne informatike. V Banki Celje, kjer je pridobil prve izkušnje z vodenjem zahtevnejših projektov s področja informatike, je bil zaposlen 11 let, nato je kariero nadaljeval v Skupini Hypo Alpe-Adria, kjer je med drugim sodeloval pri vzpostavitvi Hypo Alpe-Adria Bank Ljubljana in njenega celovitega informacijskega sistema (SWIFT, e-banka itd.). Preden je v SCT d.d. kot izvršni direktor prevzel vodenje Področja organizacije in informatike, je v Hypo Alpe-Adria Bank International A.G., Celovec vodil upravljanje z operativnimi tveganji, upravljanje z informacijsko varnostjo, upravljanje s projekti ter odnose z regulatorji na področju informacijske tehnologije. Je univerzitetni diplomirani ekonomist in nosilec več mednarodnih in slovenskih licenc s področja varnosti in revizije informacijskih sistemov. Obiskoval je 5-stopenjski izobraževalni program na priznani Controller Akademie v Ljubljani in Nemčiji ter pridobil diplomo kontrolerja. Je aktivni član društva ICV Slovenija.

  Tanja Sibinčič, univ. dipl. ekon, MBA, je finančnica z izkušnjami v finančni industriji v mednarodnem okolju. V petnajst letih svoje kariere se je ukvarjala z različnimi področji, med katerimi bi izpostavila področja upravljanje s tveganji, planiranje in napovedovanje, regulatorno poročanje in kontroling. Že zgodaj v karieri jo je pot vodila v tujino, kjer je vzpostavila sektor financ v hčerinskem podjetju v Sarajevu, kar je vključevalo prenos dela spremljave in računovodstva iz zunanjega podjetja v domače podjetje in vzpostavitev oddelkov kontrolinga, upravljanja s tveganji in splošnih financ. Kasneje je prevzela mesto direktorice financ takrat največje faktoring družbe v Sloveniji. Nato je delovala kot svetovalka v podjetju CRMT d.o.o., ki se ukvarja z uvajanjem poslovnih rešitev in svetovanjem, in pri tem pokrivala finančno področje svetovanja. Trenutno je zaposlena v Leku, kot vodja poslovnega planiranja in analiz v enoti proizvodnje biotehnoloških učinkovin, prav tako pa predava na seminarjih in delavnicah v okviru Šole kontrolinga.

  Aleš Štempihar, direktor Askit d.o.o., predsednik IIBA Slovenia Chapter in Team Leader pri Digital42, ima 25 let poslovnih izkušenj na področjih prenove poslovnih strategij in izdelave digitalnih strategij, izvajanja sprememb poslovanja, inoviranja poslovnih modelov, strateškega poslovnega analiziranja in skrbništva izvedbe ključnih programov prenosa strategij v poslovanje. V okviru slednjih povezuje klasična projektna znanja in dobre prakse z lastnimi spoznanji in dolgoletnimi izkušnjami pri izvajanju strateških in operativnih projektov. Aleš ima za seboj preko 100 izvedenih projektih v velikih/srednjih/malih podjetjih in preko 15 let izkušenj na področju upravljanja projektov (PPM) in vzpostavitve projektnih pisarn. Projekte vedno postavlja v poslovna izhodišča s pogledom kupcev in notranjim pogledom. Aleš ima  certifikate: za projektno vodenje CompTIA Project +, za spremembe BCS Foundation Certificate in Business Change ter za digitalne poslovne preobrazbe in strategije CXO Digital Business Transformation Management in DIGITAL STRATEGIES FOR BUSINESS Univerze Columbia Business School.

  Mag. Tjaša Telič Goršič je finančnica in managerka, ki že vrsto let deluje v dejavnosti turizma. Svojo poklicno pot je začela v podjetju Kompas d.d., v predstavništvih v tujini in kasneje kot izvršna direktorica za kontroling, računovodstvo in finance za celotno skupino Kompas. Svojo kariero je nadaljevala kot svetovalka za področje kontrolinga in financ, predvsem na področju hotelskega upravljanja in uvajanja mednarodnih standardov poročanja v hotelski panogi. Je avtorica več strokovnih prispevkov s področja kontrolinga v hotelirstvu ter predavateljica na različnih konferencah in delavnicah. Po večletnem vodenju finančnega oddelka v City Hotelu in konsolidaciji finančne službe z matičnim podjetjem Hotelom Slon d.d., je aprila 2019 prevzela upravljanje podjetja Elephant Group d.o.o. in svoje finančne izkušnje nadgradila še z vodenjem City Hotela. Je tudi aktivna članica društva kontrolerjev ICV Slovenija.