Predavatelji

Dragica Erčulj, dipl.ekon., vodja Šole kontrolinga, svetovalka in mentorica, zaposlena v CRMT d.o.o., je svojo kariero začela kot projektni vodja pri uvajanju managerskih informacijskih sistemov, v 90-tih pa nadaljevala kot svetovalka za kontroling in celovito podporo poslovanju na projektih v večjih slovenskih proizvodnih podjetjih. Leta 1995 se je zaposlila kot svetovalka in trenerka na seminarjih v Šoli kontrolinga, ki jo od leta 2002 tudi vodi. Obiskovala je 5-stopenjski izobraževalni program na priznani Controller Akademie v Nemčiji in pridobila Diplomo kontrolerke. Sodeluje v projektih uvajanja strategije, kontrolinga in celovite podpore poslovanju, kot tudi pri specifičnih področjih opredelitve kalkulacije, planiranja, sistema kazalcev po metodi BSC, poročanja in podobno, v podjetjih iz različnih gospodarskih dejavnosti, tako na področju proizvodnje, storitev in trgovine. Izvaja delavnice, treninge in coaching za vodstveni kader v podjetjih. Je idejni in programski vodja letne Kontroling konference v Sloveniji, avtorica več člankov s področja kontrolinga, aktivna članica mednarodnega združenja kontrolerjev ICV- Internationaler Controller Verein, ustanoviteljica in predsednica ICV Slovenija, ICV regionalni manager za JV Evropo, članica IGC – Internationaler Group of Controlling in članica Društva moderatorjev Slovenije.

Staš Mencigar, univ. dipl. ekon., se je leta 2015 zaposlil v Palomi d.d. kot asistent za IT in kontroling področje, odgovoren je bil za implementacije planskih modelov, mesečna poročila, SharePoint in implementacijo Balance Scorecarda (sistem uravnoteženih kazalnikov). V začetku leta 2016 je bil povišan v analitika v kontrolingu, odgovoren za implementacijo BI orodja (PowerBI), izdelavo letnega budgeta, implementacijo KPI-jev in pripravo konsolidacije, leta 2017 pa je postal koordinator kontrolinga in prevzel pet člansko ekipo. Odgovoren je bil za implementacijo kontrolinga grupe (podjetje je bilo kupljeno s strani slovaške multinacionalke) in implementacijo profitabilnostnega modela prodaje in proizvodnje.

V maju leta 2018 se je kot svetovalec redno zaposlil v podjetju P&S CAPITAL in prevzel IT ekipo, vodenje BI projektov, sodeluje na projektih prodaje lastništva podjetij iz različnih dejavnosti in pripravi finančnih prestrukturiranj. Poleg tega zaključuje magistrski študij in piše magistrsko nalogo na temo kontrolinga.

Tanja Sibinčič, univ. dipl. ekon, MBA, je finančnica z izkušnjami v finančni industriji v mednarodnem okolju. V desetih letih svoje kariere se je ukvarjala z različnimi področji, med katerimi bi izpostavila področja upravljanje s tveganji, planiranje in napovedovanje, regulatorno poročanje in kontroling. Že zgodaj v karieri jo je pot vodila v tujino, kjer je vzpostavila sektor financ v hčerinskem podjetju v Sarajevu, kar je vključevalo prenos dela spremljave in računovodstva iz zunanjega podjetja v domače podjetje in vzpostavitev oddelkov kontrolinga, upravljanja s tveganji in splošnih financ. Kasneje je prevzela mesto direktorice financ takrat največje faktoring družbe v Sloveniji. Nato je delovala kot svetovalka v podjetju CRMT d.o.o., ki se ukvarja z uvajanjem poslovnih rešitev in svetovanjem, in pri tem pokrivala finančno področje svetovanja.
Trenutno je zaposlena v Biofarmacevtiki Lek, v oddelku poslovnega planiranja in analiz, prav tako pa predava na seminarjih in delavnicah v okviru Šole kontrolinga. Svoja znanja stalno izpopolnjuje in trenutno na Slovenskem inštitutu za revizijo obiskuje tečaj za pridobitev licence pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin.

Mag. Tjaša Telič Goršič je finančnica in svetovalka za področje kontrolinga. Svojo poklicno pot je začela v podjetju Kompas d.d., predstavništvih v tujini in kasneje kot izvršna direktorica za kontroling, računovodstvo in finance za celotno skupino Kompas. Svojo poklicno pot in izobraževanje nadaljuje kot svetovalka za področje kontrolinga in financ, kot solastnica podjetja Bifin d.o.o. pa kot odgovorna za finance in kontroling deluje tudi na področju hotelskega upravljanja in uvajanja mednarodnih standardov poročanja v hotelski panogi. Ima večletne izkušnje na področjih vodenja financ in računovodstva, uvajanja kontrolinga za skupine podjetij, na področju konsolidacije, prenove informacijskih sistemov ter reorganizacije podjetij. Je ena izmed ustanovnih članic Društva kontrolerjev Slovenije, ki deluje pod okriljem ICV (International Controller Verein) in imetnica certifikata Združenja Nadzornikov Slovenije.

Aleš Štempihar, direktor Askit, je tudi predsednik IIBA Slovenia Chapter, član ZM, ZMCS, SDBP, InCo, PMI, ZPM, DMS, ZIT. Aleš izvaja delavnice projektnega vodenja po lastnem programu na podlagi spoznanj in izkušenj pri izvajanju strateških in operativnih projektov, je organizator projektnih in s projektnim vodenjem povezanih konferenc ter avtor strokovnih člankov. Aleš ima 20 let praktičnega izvajanja projektnega vodenja na preko 100 izvedenih projektih v velikih/srednjih/malih podjetjih in preko 10 let izkušenj na področju upravljanja projektov (PPM) in vzpostavitve projektnih pisarn; od leta 2006 je tudi CompTIA Project in certificirani projektni vodja.

Razlikovalna prednost pred drugimi na tem področju: celovito 3-nivojsko razumevanje projektnega vodenja in 360 stopinjski pogled na projekte, management pogled (benefit realization), pogled projektnega vodenja (project management), poslovno analitični pogled (business needs, business case, stakeholder analysis) in informacijski pogled (orodja za podporo).

Dietmar Pascher, responsible manager for the International Program of CA. As a trainer of Controller Akademie AG he teaches in the Controller’s Diploma (CA) program in the German and English language. Dietmar Pascher is the responsible manager for the International Program of Controller Akademie and runs his office in Graz, Austria. He provides training and workshops in English, Spanish and French language. Furthermore, he accompanies and coaches companies in putting strategic, operational and financial controlling topics into practice. Furthermore, he is specialized on Balanced Scorecard, Project Management, Sales Controlling, Better Reporting and psychological principles of clear communication and leadership competences for big change projects. Dietmar Pascher is Industrial Engineer. During his university career in Telecommunication, Informatics and Business Administration he worked as a sales controller in Frischeis AG, Austrians biggest retailer for furniture industry supplies. After university, he joint KNAPP Logistics Automation in Graz, Austria – world leading supplier for warehouse logistics in the pharmaceutical retailer business, working as a project manager and controller for international projects. Before becoming a partner of Controller Akademie AG he was a director of research and development in KNAPP Logistics Automation.

Sebastian Lipovšek ima dolgoletne izkušnje na področju financ, računovodstva in kontrolinga. Svojo poslovno kariero je začel v finančnih oddelkih podjetij različnih dejavnosti, tako v trgovskih, storitvenih kot proizvodnih, in nadaljeval na področju kontrolinga v proizvodnjem podjetju, od leta 2010 opravlja dela in naloge CFO v podjetju Silgan Ljubljana d.o.o.. Praktična znanja je nadgradil tudi s teorijo ob študiju na Ekonomsko poslovni fakulteti Maribor. V letu 2012 je na FKPV Celje končal magistrski študij, svoje znanje na področju kontrolinga pa stalno izpopolnjuje; leta 2009 je zaključil usposabljanje v Šoli kontrolinga in pridobil naziv certificirani kontroler, v letu 2011 pa nadaljeval usposabljanje v Nemčiji na Controller Akademie München in pridobil diplomo kontrolerja. Je član mednarodnega združenja kontrolerjev ICV – International Controller Verein.

Silva Koritnik Rakela, univ.dip.ekon, je svojo poklicno kariero začela na področju informatike kot organizatorka za področje računovodstva v večjih poslovnih sistemih v Sloveniji. V času privatizacije slovenskih podjetij je bila v vključena v številne projekte ocenjevanja podjetij in priprave privatizacijskih načrtov. Od leta 1995 do avgusta 2010 je sodelovala pri revizijah številnih mednarodnih podjetij v okviru revizijskih družb ter v svetovalnih projektih s področja statusnih preoblikovanj. V juniju 2010 je opravila izpit iz poznavanja mednarodnih računovodskih standardov pri angleškem inštitutu za revizijo (ACCA), ki ji daje pravico do uporabe strokovnega naziva DipIFR. Je avtorica strokovnih prispevkov s področij, ki so del njene poslovne prakse poslovne združitve, računovodsko poročanje, analiza računovodskih izkazov ter obračuna davka od dohodkov pravnih oseb. Njeno poslanstvo je prenos znanja na mlajše kolege, ki šele stopajo na pot računovodskega strokovnjaka. Poleg tega, da poučuje druge, se tudi sama neprestano izobražuje. Čaka jo še zaključno delo na magistrskem študiju davčnega prava na PF Maribor.

Matej Petrovčič je zaposlen v podjetju CRMT d.o.o. od leta 2005, kot direktor tehnoloških rešitev in njegov soustanovitelj. Je priznan strokovnjak s področja poslovne inteligence (BI), podatkovnega skladišča (DW) in integracije podatkov (DI). V tem času je uspešno zaključil več projektov s področja BI. Svoje izkušnje si je pridobil z delovanjem v različnih podjetjih, ICOS d.o.o., S&T Slovenija d.d., kjer je vodil več projektov izgradnje, prenove in optimizacije podatkovnih skladišč. Znan je kot odličen predavatelj na različnih konferencah in vodja izobraževalnih tečajev s področja BI orodij. Je tudi avtor različnih strokovnih člankov s področja BI. V okviru Šole kontrolinga vodi izobraževanja s področja poslovne inteligence.

Z nadaljnim brskanjem po tej strani, se strinjate z uporabo piškotkov. Več...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close