Splošni pogoji poslovanja

  1. Splošno
  Splošni pogoji urejajo postopek prijave, izpolnjevanje obveznosti in odjave na izobraževanja Šole kontrolinga (v nadaljevanju Organizator). Udeleženec je vsak posameznik, ki se prijavi na izobraževanje v Šoli kontrolinga (v nadaljevanju Udeleženec). Izobraževanja so različni seminarji in delavnice v organizaciji Šole kontrolinga.
  Splošni pogoji veljajo in se uporabljajo za vse udeležence Šole kontrolinga, razen če je pri posameznem izobraževanju drugače napisano ali sporazumno dogovorjeno med Organizatorjem in Udeležencem.

  Vsak Udeleženec v celoti, nepreklicno in brezpogojno sprejema te Splošne pogoje.

  2. Prijava
  Prijava na izobraževanje se izvede s prijavo preko spletne prijavnice ali pa z emailov na info@kontroling.si, kjer morajo biti navedeni vsi kontaktni podatki iz prijavnice.

  Potrditev prijave: organizator potrdi prijavo na izobraževanje v roku 2 dni po prejemu. Približno 3 delovne dni pred izvedbo Udeleženec prejme podrobnejše informacije glede seminarja (lokacija, parkiranje, urnik seminarja). Prijava na izobraževanje je dokončno veljavna s plačilom kotizacije in s tem je zagotovljeno mesto na izobraževanju.

  Rok za prijavo je naveden pri vsakem seminarju. Udeleženci se lahko na program prijavijo do navedenega roka oz. do zapolnitve prostih mest. V kolikor so prosta mesta že zasedena, si Organizator pridržuje pravico, da zavrne nadaljnje prijave tudi pred potekom roka za prijavo.

  3. Kotizacija in plačilo
  Znesek kotizacije in pogoji za morebitne ugodnosti so navedeni pri vsakem seminarju, prav tako je navedeno, kaj kotizacija vključuje.

  Plačilo

  • Znesek kotizacije je potrebno poravnati v celoti najkasneje 5 delovnih dni pred začetkom izobraževanja, v kolikor pri posameznem izobraževanju ni drugače zavedeno.
  • Kotizacijo je potrebno nakazati na transakcijski račun CRMT d.o.o. odprt pri SKB d.d.
   št.: SI56 0313 8100 0563 229
  • in zraven pripisati št. sklica (to je šifra izobraževanja, ki je navedena pri objavi izobraževanja)
  • Račun boste prejeli najkasneje v osmih dneh po opravljeni storitvi
  • Pri seminarjih, kjer Organizator angažira predavatelje iz tujine, veljajo roki plačila kotizacije navedeni pri objavi seminarja.
  • Organizator lahko od udeleženca zahteva, da ob prihodu predloži dokazilo o plačilu kotizacije

  4. Potrdilo o udeležbi prejmejo tisti udeleženci, ki so prisotni na celotnem seminarju, neodvisno od trajanja.

  5. Odpoved udeležbe s strani udeleženca za seminarje v Sloveniji

  • Organizator sprejema odpoved udeležbe le pisno preko elektronske pošte na naslov: info@kontroling.si
  • Skrajni rok za pisno odpoved brez obveznosti plačila kotizacije je 5 delovnih dni pred pričetkom izobraževanja
  • Če udeleženec odpove udeležbo manj kot 5 delovnih dni pred izobraževanjem,
   organizator zaračuna celotno kotizacijo.
  • Opomba za Program Certificirani kontroler: Če udeleženec odpove udeležbo na Programu Certificirani kontroler (4 moduli) manj kot 10 delovnih dni pred izobraževanjem,
   organizator zaračuna administrativne stroške v višini 120 Eur
  • Pri neudeležbi brez odjave se kotizacijo zaračuna v celoti.
  • Svojo prijavo lahko udeleženec vedno prenese na drugo osebo.

  6. Odpoved udeležbe s strani udeleženca za seminarje v izvedbi predavateljev iz tujine

  • Organizator sprejema odpoved udeležbe le pisno preko elektronske pošte na naslov: info@kontroling.si
  • Skrajni rok za pisno odpoved brez obveznosti plačila kotizacije je 4 tedne pred pričetkom izobraževanja
  • Če udeleženec odpove udeležbo kasneje, torej manj kot 4 tedne pred izobraževanjem,
   se zaračuna administrativne stroške v višini 350 Eur.
  • Pri neudeležbi brez odjave se kotizacijo zaračuna v celoti.
  • Svojo prijavo lahko udeleženec vedno prenese na drugo osebo.
  • Odpoved bivanja v hotelu: v hotelu lahko uredimo tudi rezervacijo sobe. V kolikor ni drugače
   dogovorjeno, za vas rezerviramo 1 enoposteljno sobo po ceni, ki velja v tem času.
  • Če nam hotel zaračuna odpoved rezervacije sobe v skladu s pogoji poslovanja (v primeru vaše odpovedi),
   vam bomo zaračunali te stroške v enaki višini.

  7. Odpoved prijave s strani Organizatorja
  Organizator si pridržuje pravico

  • do zavrnitve prijave Udeleženca, v kolikor se izkaže, da ne izpolnjuje pogojev.
  • do spremembe vsebine seminarja in lokacije, v kolikor se tekom izvajanja to izkaže za potrebno.
  • do spremembe predavatelja v nekaterih izjemnih primerih (npr. bolezen, poškodbe).
  • do spremembe datuma ali odpovedi izobraževanja. O morebitni odpovedi izvedbe izobraževanja
   bodo udeleženci pravočasno obveščeni in v tem primeru so upravičeni do povrnitve že vplačane kotizacije. V primeru odpovedi pa vam ne moremo povrniti morebitnih drugih stroškov, npr. stroškov
   odpovedi hotela, stroškov drugih vaših vnaprejšnjih rezervacij.

  8. Varovanje osebnih podatkov
  Organizator zagotavlja visoko raven varovanja osebnih podatkov in se zavezuje, da bo vse prejete osebne podatke, pridobljene iz prijavnice in tekom izvajanja izobraževanja, skrbno hranil. Uporabljal jih bo za analiziranja podatkov o udeležencih, za obveščanje o dogodkih in v marketinške namene Šole kontrolinga.

  Organizator podatkov ne bo posredoval tretjim osebam brez privolitve udeležencev. Udeleženec oz.prijavitelj, če je udeleženec prijavljen s strani podjetja, s podpisom prijave dovoljuje obdelavo svojih osebnih podatkov in podatkov oseb, ki so navedeni na prijavnici za zgoraj navedene namene. Udeleženec lahko kadarkoli zahteva, da Organizator trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke. Udeleženec ima pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov ter pravico, da spremeni ali posodobi svoje osebne podatke v podatkovni bazi Organizatorja.

  Več o varovanju osebnih podatkov si preberite tukaj.

  Splošni pogoji veljajo od 1. januarja 2015 do preklica.