16. Kontroling konferenca

  25. oktober 2016, Austria Trend Hotel Ljubljana
  Kontroling in dinamična prihodnost

  Dinamično je beseda, ki je tesno povezana že z našo sedanjostjo in pričakujemo lahko, da se bo v prihodnosti samo še okrepila. Kontrolerji se dnevno srečujemo z njo, povezali smo jo tudi z letošnjo konferenco in ji dali naslov Kontroling in dinamična prihodnost.

  Prihodnost je del sedanjosti in zato jo moramo »vključiti« v naše vsakdanje poslovne aktivnosti. »Prihodnost najbolje predvidite, če jo ustvarite«, je modro dejal Peter Drucker, ki so ga imenovali tudi izumitelj sodobnega managementa; verjel je v tak način vodenja podjetij, ki je lahko donosno in družbeno odgovorno. In dandanes se že kaže, da so managerji prihodnosti tisti, ki bodo znali ceniti ljudi, jih povezovati na skupnih nalogah, jim omogočiti usposabljanje in dvig kompetenc, jih motivirati. Strategiji znanja in inovativnosti brez dvoma sodita med strategije prihodnosti.

  Med ključne teme dinamične prihodnosti nedvomno sodijo vodenje ljudi, ustrezna motivacija in usposabljanje zaposlenih, da bodo razmišljali kot podjetniki, večsmerna komunikacija, in nenazadnje, učinki digitalizacije ter vseprisotnost družbenih omrežij. Zato smo k sodelovanju na letošnji konferenci povabili podjetja, ki se tega močno zavedajo in zato tudi uspešno poslujejo. Svoje izkušnje in dobre prakse so z nami delili kontrolerji in managerji iz podjetij BSH Hišni aparati Nazarje, BTC, CRMT, Medis, Pfeifer & Langen, Processi, SAP.

  Dinamična prihodnost od nas zahteva kreativnost. Zato smo na konferenco povabili Nastjo Mulej, ki pozna tudi načine, da se kreativnosti lahko nauči prav vsak.

  V zaključnem delu smo se posvetili

  • digitalnemu poslovanju: to je tema, kateri se kontrolerji nikakor ne moremo (in ne smemo)
   izogniti; kontrolerji delamo s podatki, informacije so naše orodje, zato je bolje,
   da smo na digitalizacijo pripravljeni.
  • in planiranju: kontroler iz BTC in član društva kontrolerjev ICV Slovenija
   nam je predstavil zanimive rezultate empirične raziskave o pomenu letnega planiranja
   v slovenskih podjetjih in primerjalno s tujino.

  Rdeča nit konference je bila usmerjena v modele poslovanja za pripravo na dinamično prihodnost in naj jih strnem v nekaj zaključkov:

  1. V podjetju se s kontrolingom ukvarjajo ljudje z različnimi delovnimi nazivi:
   kontroler, finančnik, računovodja, notranji revizor, poslovni koordinator, poslovni analitik,
   poročevalec, itd; naziv ni odločilnega pomena, pomembni so cilji in pot.
  2. V manjših podjetjih (malo zaposlenih, podjetje še raste) je kontroler večkrat kar manager oz CEO sam.
  3. Kontroling je ZELO odvisen od vrhovnega management, saj je to vendar njegovo orodje vodenja.
   Po definiciji je direktor tudi prvi kontroler v podjetju, oz. drugače rečeno: za sistem kontrolinga
   je primarno odgovoren direktor, sekundarno pa kontroler.
  4. Kontroling v podjetju je en sam, je kontroling na nivoju podjetja. Odvisno od pomembnosti
   in izpostavljenosti dejavnosti, pa je lahko (in to je celo priporočeno) neko področje poslovanja bolj izpostavljeno, npr projektni kontroling, proizvodni kontroling, itd.
  5. Poznavanje strategije poslovanja je pomembno za vsakega zaposlenega v podjetju;
   transparentnost poslovanja pa je značilnost kontrolinga in spada v delokrog kontrolerja.
  6. Poskrbimo tudi za svoje zdravje in za uravnoteženost našega delovanja na vse področjih.
  7. Bodimo kreativni, kreativni ljudje so neustrašni: neuspeh jih ne vrže s tira, napako znajo
   preoblikovati v prednost, težava ni ovira ampak jim predstavlja izhodišče za novo rešitev.
   In najpomembnejše: kreativnost je veščina, ki se je lahko nauči prav vsak.
  8. Ključna konkurenčna prednost podjetja je/bo njegova sposobnost prilagajanja in hitrega spreminjanja,
   kar mu zagotavlja učinkovito uresničevanje postavljenih ciljev in dobre poslovne rezultate.
   To je vedel že Charles Darwin, ki je rekel: »Ne preživijo najmočnejše vrste, niti ne najbolj inteligentne,
   temveč tiste, ki se najhitreje odzivajo na spremembe.”
  9. Danes se od zaposlenih zahteva proaktivnost in to še posebej velja za kontrolerje, stopimo iz vrste,
   bodimo prepoznavni! Predstavimo se s strokovnostjo, znanjem in komunikacijo,
   saj je povezovalna funkcija v kontrolingu zelo izražena.

  Letna ICV kontroling konferenca je na skupnem druženju že 16-ič združila managerje, finančnike, računovodje, IT strokovnjake in številne druge, ki so prepričani, da je udeležba na konferenci enkratna priložnost za učenje od najboljših, za izmenjavo idej in mreženje med udeleženci, ker vsi prihajajo iz prakse, zato je to konferenca iz prakse za prakso.

  Fotografije z dogodka si oglejte v galeriji.