[recaptcha id:hal-recaptcha class:hal-recaptcha size:compact]

  ICV Vrednote

  Razvijamo in skrbimo za družbeno podobo kontrolerja, ki je:

  • v prihodnost usmerjeni posrednik med različnimi interesnimi skupinami v okviru podjetja,
   pa tudi med podjetjem in z zunanjimi organizacijami
  • „tolmač” med različnimi „jeziki”, ki jih govorijo ljudje različnih delovnih področij, v odvisnosti od
   delovnih nalog in odgovornost, pa tudi kulturnih izkušenj, specifičnosti strokovnih in tehničnih področij.
  • oseba, soodgovorna za uresničenje in razvoj vseh funkcij kontrolinga, ki zagotavljajo podjetju
   večjo poslovno učinkovitost in transparentnost podatkov in zato sogovornik vodstva
   pri pripravi odločitev na vseh nivojih vodenja
  • kompetentna oseba, poznavalec svoje stroke, ki na osnovi znanja in praktičnih izkušenj ter nenehnega
   izobraževanja na področju kontrolinga uteleša podobo poklica kontrolerja
  • poznavalec organizacijskih metod in tehnik za izboljšanje donosnosti, produktivnosti dela in
   racionalizacije poslovanja
  • poznavalec komunikacijskih metod in pomagal za uspešno moderiranje in vodenje sestankov,
   javno nastopanje in medosebno komuniciranje
  • kontroler v vlogi poslovnega partnerja managementa in v vlogi generatorja sprememb
  • človek »z občutkom« za poslovno ekonomiko

  Kontroler je osebnost in strokovnjak, ki opravlja zadane naloge v skladu s strokovno doktrino, poklicno etiko in svojo vestjo.

  Poslanstvo kontrolerja