Uvajanje kontrolinga

  1. Metodologija
  V Šoli kontrolinga smo v letih prakse razvili svojo metodologijo uvajanja kontrolinga, ki se odvija po vnaprej določenih korakih:

  • Analiza obstoječega stanja in izpostava kritičnih točk
  • Opredelitev ciljev kontrolinga
  • Izobraževanje vseh vpletenih – za enako razumevanje funkcije kontrolinga
  • Coaching kontrolerja ves čas projekta
  • Analiza poslovnih procesov
  • Priprava poročil za management (rezultat vzpostavljenega sistema kontrolinga)
  • Monitoring – spremljanje kontrolinga, preverjanje, ukrepanje
  • Gradivo o kontrolingu – nastaja vzporedno z razvojem kontrolinga

  2. IGC standardi in model kontrolinga
  Pri delu uporabljamo IGC standarde in uvajamo modele kontrolinga po pretežno nemškem sistemu, ki je slovenskemu blizu. Seveda pa smo dovzetni za spremembe, vpliv globalizacije in zato ustrezne prilagoditve. Smo fleksibilni s ciljem ponuditi pomoč stranki/podjetju pri izgradnji kontrolinga, ki bo nudil optimalen rezultat.

  3. Sodelovanje, komunikacija
  Kontroling v podjetju posega v vse poslovne funkcije. Kot informacijski servis, ki išče in posreduje informacije za poslovne odločitve, mora kontroler sodelovati z vsemi ključnimi področji v organizaciji:

  • Vodstvo podjetja (top management in middle management)
  • Računovodstvo in finance
  • IT & BI
  • in vsemi drugimi ključnimi službami v podjetju (odvisno od načina organizacije)

  Vodstvo podjetja je kontrolerjev »kupec« (njegovih poročil, planov, svetovanja).
  Računovodstvo je osnovna kontrolerjeva baza podatkov, potrebuje pa tudi druge (npr. informacije o trgu, konkurentih, itd.), ki jih ustrezno obdela in pripravi poročilo za svoje »kupce«, to je vodstvo.
  IT je pomembna pomoč kontrolerju, še več, IT v veliki meri »določa« delo kontrolerja. Brez ustrezne informacijske podpore bo kontroler večji del časa porabil za zbiranje podatkov in pripravo poročil, z ustreznim BI (Business Intelligence) orodjem pa bo imel dovolj časa za analizo poslovanja, iskanje rešitev in korektivnih ukrepov (v sodelovanju z managementom) ter svetovanje managementu.

  Z nadaljnim brskanjem po tej strani, se strinjate z uporabo piškotkov. Več...

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close