Kontroling


  Kontroler
  Kontrolerji so gospodarski svetovalci managementa, ker zanj opravljajo svetovalne storitve. Pripravljajo interni gospodarski instrumentarij za načrtovanje, predračunavanje, napovedovanje in primerjave z uresničenim. Skrbijo za transparentnost stroškov in rezultatov na vseh nivojih vodenja: od politike podjetja prek strategije, načrtovanja, do razporejanja vsakdanjih operativnih nalog. Skrbeti morajo za to, da sistemi, ki so jih razvili in jih tudi vzdržujejo, ustrezajo zahtevam vodenja in kontrolinga. To pomeni, da morajo biti sistemi zasnovani ciljem, odločitvam in odgovornosti ustezno. Podrobnosti v poslanstvu kontrolerja.

  Kontroling
  Kontroling je celoten proces določanja ciljev, načrtovanja, predračunavanja in kontrole na finančnem in poslovno-ekonomskem področju. Kontroling se uresničuje le pri skupnem delu kontrolerja in managerja.

  Beseda “kontroling” je anglosaškega izvora (to controll). Ima več kot 50 pomenov (krmiljenje, vodenje, navigiranje), ki vsebinsko obsegajo vse, kar vodi k uresničevanju ciljev – vodenju s cilji. Po dr. Deyhleju (»očetu kontrolinga« v Nemčiji) je kontroling presečna množica med kontrolerjem in poslovodjo. Če uporabimo pomorsko izrazoslovje je kontroler navigator, ki pomaga kapitanu pripluti do zastavljenega cilja brez večjih odmikov. S svojimi informacijami pripomore, da ostane podjetje na začrtani poti; upošteva oz. realno predvideva vse dejavnike, ki lahko vplivajo na plovbo in managerje nato pravočasno opozori. Podrobnosti v Temelji kontrolinga.

  Kontrolinga ne povezujemo samo z osebo kontrolerja, ampak z vodenjem. Kontroling vključuje dejavnosti, kot so odločanje, določanje, ugotavljanje, upravljanje in reguliranje. Kontroling morajo v podjetju izvajati vodstveni delavci, ker s tem določajo cilje, ki naj bi jih dosegli, odgovorni pa so tudi za uresničeni rezultat. Kontroling kot vodstveno delo se tako izvaja v vsakem podjetju, tudi v najmanjšem, saj tam kontroling izvaja direktor sam.

  Kontrolingu ustrezno vodenje je usmerjeno k načrtovanju in predračunavanju, je ciljno usmerjeno, zazrto v prihodnost, prilagodljivo in decentralizirano. Službo kontrolinga je smiselno imeti le v tistem podjetju, ki ima kontrolingu ustrezno vodenje.

  Z nadaljnim brskanjem po tej strani, se strinjate z uporabo piškotkov. Več...

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close