[recaptcha id:hal-recaptcha class:hal-recaptcha size:compact]

    Temelji kontrolinga


    Ta dokument obravnava osnovne zamisli Albrechta Deyhleja in, na podlagi v nadaljevanju omenjenih spoznanj ter znanstvene razprave o kontrolingu, na kratko predstavlja najnovejše stališče o konceptu „kontrolinga“.

    Kontroling je ključni dejavnik uspeha podjetij v nemško govorečih državah, od tam pa se je razširil po vsej Evropi in po svetu. Vendar pogosto ni povsem jasno, kaj je bistvo kontrolinga. Zato je namen tega dokumenta predstaviti najnovejše poglede na izraz „kontroling“ in vlogo kontrolerja. Dokument istočasno opredeljuje tudi stališče Mednarodnega združenja kontrolerjev (Internationaler Controller Verein, ICV) in Mednarodne skupine za kontroling (International Group of Controlling, IGC).

    Izhajali smo iz razumevanja „kontrolinga“, ki ga je razvil Albrecht Deyhle. Zanj so značilne tri lastnosti: ciljno usmerjeno upravljanje, timsko sodelovanje kontrolerjev in managerjev ter vzajemno delovanje med analitiko in mehkimi dejavniki. Uporaba kontrolinga v praksi se hitro širi vse odkar je Albrecht Deyhle prvič oblikoval temeljne zamisli, sčasoma se je tudi spreminjal in dodatno razvijal. Zlasti je prišlo do novih spoznanj glede obsega dejavnosti (strategija, tveganje, trajnost, dolgoročna uspešnost), usmerjenosti v prihodnost (npr. zgodnje opozarjanje) in vloge kontrolerja (proaktivnost, skupna odgovornost). Poleg tega imajo, posebej v velikih podjetjih, kontrolerji kot skupina („skupnost kontrolerjev“) danes posebno vlogo.