7. Srečanje kontrolerjev

  27. in 28. september 2007, Hoteli Bernardin Portorož
  Uspešen kontroling – uspešno podjetje

  Vsakoletno srečanje kontrolerjev spada med dogodke, ki jih slovenski kontrolerji vpisujejo v svoj rokovnik.

  Rekordno število udeležencev letošnjega srečanja je vnovič potrdilo potrebo po stanovskem druženju kontrolerjev, izmenjavi izkušenj in pridobivanju novih znanj s področja kontrolinga. Srečanje kontrolerjev 2007 je bilo že 7. po vrsti in udeležilo se ga je 120 kontrolerjev, managerjev in tudi informatikov iz vse Slovenije.

  Tokratno srečanje slovenskih kontrolerjev je bilo usmerjeno na dve tematski področji: Uspešen kontroling – uspešno podjetje in prepoznava nalog vodenja, pri katerih je pomoč kontrolinga najbolj koristna. Avtorji so s svojimi prispevki potrdili, da tudi v Sloveniji obstaja močna korelacija med razvitostjo kontrolinga in uspešnostjo podjetja: uspešno razvit kontroling prispeva k uspešnosti podjetja. Čeprav je bilo letošnje srečanje usmerjeno bolj na kontroling v storitvenih podjetjih in neprofitnih organizacijah, so avtorji prispevkov iz uglednih organizacij potrdili znano dejstvo, da se kontrolerji povsod srečujejo s podobnimi problemi, neodvisno od dejavnosti.

  Odmeven dogodek letošnjega srečanja je bila tudi okrogla miza na temo Kaj vodstvo pričakuje od kontrolinga, ki je bila organizirana v sodelovanju z Združenjem Manager. V razgovoru, ki ga je vodila Sonja Šmuc, direktorica Združenja Manager, so sodelovali: Borut Ličen, predsednik uprave Steklarna Rogaška d.d., Biljana Weber, generalna direktorica IBM Slovenija, dr. Tina Škerlj, izvršna direktorica MK Založba in Tomaž Berločnik, predsednik uprave DONIT TESNIT, d.d. Medvode. Kontroler in manager morata sodelovati kot team – je bilo njihovo enotno mnenje.

  Slovenske kontrolerje pa zanima tudi izmenjava izkušenj v evropskem prostoru, zato bomo v letu 2008 navezali stike z Internationaler Controller Verein e.V – ICV (angl. ICA – International Controller Association). Združenje kontrolerjev, ki je bilo ustanovljeno leta 1975 v Nemčiji in je počasi preraslo v mednarodno združenje, ima danes že preko 6000 članov, pretežno v nemško govorečih deželah. V združenju sodelujejo in delujejo kontrolerji in ljudje, ki jih to področje zanima, širijo idejo in uporabo kontrolinga ter izmenjujejo izkušnje. ICV deluje kot krovna organizacija preko 40-ih delovnih skupin v različnih državah. Prvo (ustanovno) srečanje kontrolerjev – WG ICV Slovenija – bomo organizirali 27. in 28.marca 2008.

  Poročilo o zadovoljstvu udeležencev
  Rezultati temeljijo na analizi anketnih vprašalnikov, pridobljenih od udeležencev 7. srečanja kontrolerjev. Analiza kaže, da je 7. srečanje kontrolerjev v Portorožu vzbudilo visoko stopnjo zadovoljstva:
  • 84 % udeležencev meni, da je bila vsebina srečanja zelo dobra ali dobra
  • pridobljeno znanje bo v domačem podjetju zelo uporabno ali vsaj uporabno za 94% udeležencev
  • udeleženci so bili zadovoljni tudi z izbiro kraja in hotela; 74% udeležencev se je počutilo odlično ali zelo dobro
  • večina udeležencev je bila navdušena nad okroglo mizo
  • v Mednarodno združenje kontrolerjev (ICV) bi se zagotovo včlanilo in sodelovalo približno 20% udeležencev,
  ostali pa o tem še razmišljajo
  • s srečanjem smo 73 % udeležencem uresničili pričakovanja v celoti ali skoraj v celoti, 27 % delno,
  razočaran ni bil prav nihče.

  O zadovoljstvu priča tudi podatek, da je med udeleženci približno 94% takih, ki bi udeležbo na srečanju priporočili svojim kolegom in prijateljem, in 83 % takih, ki se nameravajo dogodka udeležiti tudi naslednje leto.

  Kaj bi radi udeleženci poslušali na prihodnjih srečanjih?
  Veliko idej je bilo nanizanih in potrebnih bo kar nekaj srečanj, da bodo vse ideje ali vsaj večina, tudi uresničene. Udeleženci si želijo več primerov iz poslovne prakse kontrolinga v različnih dejavnostih, konkretnih metod za svoje delo in za poročanje, pa tudi napotke, kako uvesti kontroling, kako kontroling približati managementu in kako vodje prepričati v sodelovanje.

  Z nadaljnim brskanjem po tej strani, se strinjate z uporabo piškotkov. Več...

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close