14. Kontroling konferenca

  16. in 17. oktober 2014, Hotel Kempinski Palace Portorož
  Action with passion

  Tudi na 14. Kontroling konferenci smo obravnavali različne vidike managementa in uspešnih projektov, učinkovitih metod in orodij kontrolinga. A tokrat smo dali poudarek akciji, še prav posebej pa strasti, da si akcije sploh želimo. Zato je osrednja tema dogodka Action with Passion.

  Krog uspeha: Strast + Akcija = Uspeh
  Vsak izmed nas ima potencial, ki sam po sebi ne pomeni prav dosti, a v trenutku, ko se odločimo za akcijo, se stvari pričnejo spreminjati. Dobri rezultati, kot posledica akcije, pričnejo povečevati pozitivna prepričanja v nas, da lahko uspemo in spreminjamo stvari na bolje. Vedno nova pozitivna prepričanja hranijo naš vedno večji potencial. Krog uspeha se sklene in ponavlja z vedno večjim potencialom. Tako kot že tradicionalna letna kontroling konferenca!

  Zato smo letos na kontroling konferenci prvič podelili tudi priznanje Najbolj učinkovita poslovna rešitev leta v Sloveniji. Priznanje podeljuje Internationaler Controller Verein (ICV) – Mednarodno združenje kontrolerjev in vabim vas, da si preberete nagovor Siegfried Gänßlena, predsednika ICV. S podelitvijo tega priznanja želimo izpostaviti najbolj učinkovite in uspešne poslovne rešitve v Sloveniji, take, ki bi nam morale biti za zgled. Prejemniki priznanja so …

  Kontroling konferenca je tudi letos združila spoznanja ter izkušnje uspešnih managerjev, kontrolerjev in finančnikov iz Slovenije in tujine, ponudila priložnost za izmenjavo izkušenj in spoznavanje sodobnih praks, da smo dobro pripravljeni na izzive, s katerimi se vsakodnevno srečujemo v delovnih organizacijah. Dolgoletne izkušnje pri organiziranju kontroling konference so pokazale, da je dvodnevno srečanje v družbi najboljših strokovnjakov s področja kontrolinga, financ in managementa pomembna dodana vrednost konference.

  Konferenco smo tradicionalno organizirali v sodelovanju z Združenjem Manager in Internationaler Controller Verein.

  Prvič v Sloveniji – podelitev priznanja Kontrolinška poslovna rešitev 2014!

  Priznanji za Kontrolinško poslovno rešitev 2014 sta prejeli:

  • Enotni informacijski sistem, katerega nosilec je Služba za projekte v družbi Borzen
  • Vzpostavitev procesa in sistemske podpore za učinkovito upravljanje podjetja,
   katerega nosilec je oddelek Kontroling v družbi Simobil


  Izbor kontrolinške poslovne rešitve temelji na izjavi o Poslanstvu kontrolerja kot jo je opredelil International Group of Controlling (IGC).

  Poslanstvo priznanja, ki ga podeljuje ICV je utrjevanje filozofije kontrolinga in funkcije kontrolerja v praksi. Cilj priznanja je postaviti jasna merila za uspehe kontrolinga oz. vodenja s cilji, kar kontroling po svoji vsebini tudi je, torej postaviti merila v tem času in graditi za prihodnost. S priznanjem sta neločljivo povezani še dve komponenti kontrolinga – utrditev kompetenc kontrolerja in nujno partnersko sodelovanje managerjev in kontrolerjev pri vodenju družbe.

  Zgledna in izstopajoča kontrolinška poslovna rešitev mora izpolnjevati sledeče kriterije:

  • Prispeva h kvalitetnim bistvenim spremembam, ki so bile potrjene v praksi.
  • Sprememba ne vpliva le na oddelek kontrolinga, ampak bistveno prispeva
   k uspehu celotne družbe oz. organizacije.
  • Sprememba je bila razvita z aktivnim sodelovanjem kontrolerjev in predstavlja novost.

  Priznanje se podeli za Kontrolinško poslovno rešitev, ki v celoti izpolnjuje postavljene kriterije, kjer so izboljšave izmerjene in ovrednotene ter jasno kažejo uspešnost in učinkovitost družbe pred in po uvedeni rešitvi.

  Strokovna žirija v sestavi prof. dr. Adriana Rejc Buhovac, mag. Nenad Savič, Aleš Štempihar, mag. Tjaša Telič Goršič in Dragica Erčulj je preučila prejeta gradiva in izpolnjene vprašalnike kandidatov. Po skrbnem razmisleku se je komisija odločila, da izpostavi kot zgledni in izstopajoči dve rešitvi, ki sta se najbolj približali ciljem in pogojem pridobitve prve nagrade. Vsaka družba je izbrala svoj pristop, ki se je izkazal za primernega v njim lastnem okolju. Iskrene čestitke!

  Poti za doseganje ciljev je več, najti je treba svojo, biti dovzeten za spremembe in na poti vztrajati.

  Z nadaljnim brskanjem po tej strani, se strinjate z uporabo piškotkov. Več...

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close