Naše prednosti

  Šola kontrolinga je bila ustanovljena leta 1995. Obstajajo tehtni razlogi, zakaj smo vodilni v Sloveniji:

  1. Praksa, ne teorija
  Realni primeri, realna podjetja, uporabne rešitve. Usmerjeni smo na konkretne cilje in merljive poslovne rezultate, npr. zmanjšanje oz. upravljanje stroškov, povečanje prodaje, doseganje ciljnih prispevkov za kritje, likvidnost, management zalog, ugotavljanje donosnosti prodajnih programov, poslovnih enot, projektov, metode izboljšanja zadovoljstva zaposelnih, zadovoljstva kupcev in drugo.

  2. Delo v majhnih skupinah
  Izobraževanja izvajamo v manjših skupinah, od 10 – 16 oseb, in zajemajo, poleg predavanj, tudi študije primerov, reševanje praktičnih nalog, individualne in skupinske vaje, manjše projekte, igro vlog, v nekaterih primerih pa tudi izdelavo seminarske naloge.

  3. Trenerji, predavatelji
  Trenerji prihajajo iz prakse in slušateljem prenašajo praktična znanja in metode, ki bi lahko nosile etiketo »preizkušeno v praksi«. K sodelovanju vabimo strokovnjake različnih gospodarskih dejavnostih (proizvodnja, trgovina, banke, zavarovalnice, in druge), da predstavijo svojo konkretno in učinkovito poslovno rešitev, metodo, tehniko, BI orodje – kot primer dobre prakse.

  4. Komunikacija
  Komunikacija in interakcija med trenerji in slušatelji sta ključni sestavini naših izobraževanj. S slušatelji ostajamo v stiku tudi po zaključku seminarja in jim pomagamo pri reševanju njihovih aktualnih praktičnih poslovnih izzivov.

  5.Skrb za slušatelje, stranke, partnerje
  Spoštujemo naše slušatelje, naše stranke in naše poslovne partnerje ter jim skušamo ugoditi v največji možni meri. Trudimo se za dolgoročna poslovna sodelovanja. Našim slušateljem nudimo pomoč in podporo tudi po zaključku izobraževanja.