Program Certificirani kontroler

  Goran Bencek, Analitik za planiranje in konsolidacijo, GLOBAL CONTROLLING Palfinger d.o.o.
  “V Šolo kontrolinga sem se prijavil iz potrebe po boljšemu razumevanju procesov, ki se v kontrolingu pojavljajo. Ker prihajam iz informatike, sem se soočil s kar nekaj a-ha efekti in velikimi očmi, kaj dejansko vse kontroling zajema. In seveda naredil povezave „zakaj se nekaj kalkulira”.

  Odlične predstavitve predavateljev, kot tudi deljenje izkušenj med udeleženci, so me obogatile z neprecenljivim znanjem za moje nadaljnje delo. Seminar in delavnice so absolutno presegle moja pričakovanja in Šolo kontrolinga lahko samo priporočam.”

  Blaž Simončič, kontroler, MM Količevo d.o.o.
  “Največja dodana vrednost programa Certificirani kontroler se mi zdi v srečanju s kontrolerji iz drugih podjetij ter izmenjavi pogledov in izkušenj tudi preko praktičnih seminarskih nalog.”

  Brigita Jankovič, Vodja financ in računovodstva, EGP d.o.o.
  “Na Šolo kontrolinga sem se prijavila s velikimi pričakovanji po dodatnem znanju s področja kontrolinga. Dobila sem to in še več. Delavnica je zelo profesionalno pripravljena tako s teorijo kot s primeri iz prakse. Vzdušje je bilo pozitivno, skratka fantastično, saj predavateljica predaja vsebino na razumljiv način. Spodbuja pogovor med udeleženci in  izmenjavo mnenj ter izkušenj, čeprav smo prihajali iz različnih podjetij in področij.

  Skratka znanja, katera sem pridobila tu, mi bodo zelo koristila pri nadaljnjem delu. Priporočam jo vsem, tako tistim, ki so na začetku svoje karierne poti kot tudi tistim, kateri že imate izkušnje na področju kontrolinga.”

  Anita Plut, Višji strokovni sodelavec v finančnem kontrolingu, Addiko bank d.d.
  “Šola kontrolinga je primerna tudi za bančnike. Udeležba na 1. Modulu me je prepričala, da sem se udeležila še ostalih treh. Delavnica je bila izvedena zelo profesionalno, zelo zanimivo in vse je temeljilo na primerih iz prakse. Pohvaliti moram predavateljico, ki je predavanja naredila zanimiva in uporabna ter udeležence pripravila do aktivnega sodelovanja. Zelo priporočam.”

  Mateja Suša Engels, pomočnik direktorja/finance, ORO ORODJARNA d.o.o.
  “V ŠOLI KONTROLINGA je poskrbljeno resnično za vse – tako teoretično kot praktično delo, kar nekaj zanimivih gostov, predvsem pa moram pohvaliti predavateljico, ki bi ji lahko rekli Predavateljica, z veliko začetnico. Dragica je namreč izjemna pri predajanju svojega bogatega znanja, katero temelji na dolgoletni praksi.
  Izvrstno, vse pohvale. Toplo priporočam vsem, ki želite svoje podjetje popeljati na višjo raven.”

  Tea Berginc, kontrolerka, SIBO G. d.o.o.
  “Na Šoli kontrolinga sem pridobila veliko uporabnega znanja, saj je celotno izobraževanje temeljilo na konkretnih primerih in vajah. Prav tako je priprava seminarskih nalog dobra priložnost za rešitev določenih problemov v podjetju.”

  Veronika Močilnikar, pomoč v administraciji (kontroling, kakovost), VIP VIRANT, d.o.o.
  “Zelo koristno, zelo praktično, veliko nalog za pomoč pri mojem delu.”

  Minka Pogačnik Šimnic, analitik VI/2 (II), Psihiatrična bolnišnica Begunje
  “Šola kontrolinga (program za pridobitev certifikata) je zelo dobro zasnovana. Udeleženci smo bili aktivno udeleženi. Iz seminarskih nalog in njihovih predstavitev sem se ogromno naučila in pridobila na sebi. Všeč so mi bila predavanja gostujočih predavateljev.”

  Andreja Kuhar, kontrolerka, Bolnišnica Golnik
  “Teme so zelo zanimive in aktualne. Komaj čakam, da bom določene stvari preverila pri nas v podjetju in se veselim naslednjih srečanj in poglobitve znanja.”

  Jernej Kaiser, samostojni analitik, Ljubljanske mlekarne, d.d.
  “Zelo dobra predstavitev osnov kontrolinga in obvladovanje stroškov.”

  Zlatka Marčec, poslovna koordinatorica, PFEIFER & LANGEN, d.o.o.

  “Delavnica je pripravljena in izvedena zelo profesionalno, zanimivo in podprto s primeri iz prakse. Predavateljica zna odlično motivirati in povezovati udeležence za aktivno sodelovanje. Več kot priporočam!”

  Špela Ferkolj, analitik v oddelku planiranja, Sava Re d.d.
  “Z delavnico sem bila povsem zadovoljna in jo bom priporočila tudi drugim, ki delajo v kontrolingu (iz drugih družb).”

  Peter Gortnar, kontroler, DOMEL, d.o.o.
  “Delavnica je uporabna za finančnike, kontrolerje pravzaprav za vse, ki planirajo v proizvodnji. Za učinkovito in razumljivo predavanje se zahvaljujem.”

  Barbara Stanonik, direktorica FRS, Niko, d.o.o., Železniki
  “Na Šolo kontrolinga sem se prijavila z visokimi pričakovanji, ki jih je 1. modul tudi izpolnil. Veselim se, da bom v naslednjih modulih poskušala nadgrajevati spoznanja iz 1.modula. Šolo kontrolinga toplo priporočam vsem računovodjem, da pogledajo na stroške še z očmi kontrolerja.”

  Minja Mrežar, kontrolerka, SEMENARNA Ljubljana, d.d.
  “Predavanja so bila zanimiva in strokovno izpeljana. Udeleženci smo se seznanili z osnovami in orodji kontrolinga. Glavna prednost tega izobraževanja je bila predavateljica, ki je na zanimiv način podajala vsebino in jo podkrepila s primeri iz prakse, pri tem pa vseskozi spodbujala debato med udeleženci. Vsekakor bi to iozbraževanje priporočila tudi svojim sodelavcem.”

  Pavel Galjot, finančni analitik, Telemach d.o.o.
  “Delavnice so bile dobro organizirane. Predavanja jasna,razumljiva in v odličnem vzdušju.”

  Aleksandra Vogrinčič, referentka za finance in kontroling, SAUBERMACHER – KOMUNALA Murska Sobota d.o.o.
  “Prijetno vzdušje, novi zanci, izmenjava mnenj in izkušenj, seznanitev s tem da naši lastni problemi niso največji, nasveti za nove pristope, vidiš kje delaš napake, kaj bi pa lahko pri nas uvedli. Skratka – obnoviš v šoli pridobljeno znanje, izmenjaš izkušenje iz prakse in se naučiš praktično reševati nekatere težave.”

  Janez Šantavec, področni vodja kontrolinga, SCT d. d.
  “Izobraževanje na Šoli za usposabljanje kontrolerjev mi je časovno izredno ustrezalo, saj na področju kontrolinga šele začenjam svojo kariero. Z gotovostjo lahko potrdim, da sem s tem izobraževanjem v relativno kratkem času pridobil bistveno več uporabnega znanja kot na vseh poprejšnjih oblikah izobraževanja. Pridobljeno znanje in tudi izkušnje ostalih slušateljev mi koristijo pri vsakodnevnih opravilih, zato Šolo za usposabljanje kontrolerjev močno priporočam tako začetnikom kot tudi izkušenim kontrolerjem.”

  Mojca Hožič, vodja kontrolinga, Skupina Hidria IMP Klima
  “Kontroling je kot relativno mlada veda v zadnjih letih pridobil pomembno vlogo v vodenju podjetij. Vodstvu namreč omogoča, da vidi svoje podjetje iz drugega zornega kota, ki ga lahko do sedaj sploh niso poznali. Šola kontrolinga pomeni za posameznika dober temelj, ki ga lahko s pravo mero ustvarjalnosti in delavnosti nadgradi v svojstven sistem za pomoč pri odločanju. Štirje moduli se dotikajo vseh področij, ki jih kontroler mora poznati in obvladati. Vsekakor pa je treba stike, ki jih v Šoli kontrolinga navežeš, ustrezno vzdrževati, saj so lahko zelo koristni pri izmenjavi izkušenj.”

  Uroš Krapša, član uprave za kontroling, Paloma d.d.
  “Nujnost kontrolinga pri vodenju strategije in oblikovanju poslovnih procesov se je pokazala šele v času tranzicije gospodarstva, ko je tudi slovensko gospodarstvo začelo prevzemati metode poslovanja razvitih gospodarstev. Vzpostavitev učinkovitega kontrolinga veliko prispeva k izboljšanju poslovanja, tako v operativnem kot tudi v strateškem smislu, torej je vsakodnevno izobraževanje nuja, ne samo za večanje konkurenčne prednosti, ampak celo za trenuten obstoj na tržišču. Šola za usposabljanje kontrolerjev izobražuje udeležence ne samo za obvladovanje vsakodnevnih opravil, ki se izvajajo na operativni ravni, ampak tudi samega vodenja s cilji, ki je sestavni del menedžerskih funkcij.”

  Marjan Mohorko, vodja službe kontroling, Carrera Optyl Ormož
  “S pomočjo šole za usposabljanje kontrolerjev sem v prvi fazi uspešno obnovil moje predhodno znanje iz kontrolinga (12 let opravljam to delo), v drugi fazi pa seveda na osnovi bogatih izkušenj in novih znanj predavateljev, pridobil dodatna znanja na področju uporabe novih orodij, novih kazalnikov, načina priprave in posredovanja kontrolinških poročil. ”

  Marjeta Rozman, dipl.ekon., vodja kontrolinga, Acroni d. o. o.
  “Šola kontrolinga je poleg tega, da poskrbi za osvežitev znanja pridobljenega med študijem, tudi odlična priložnost za spoznavanje kolegov in izmenjavo izkušenj. Ne glede na dejavnost podjetja, se kontrolerji ubadamo s podobnimi problemi in ravno zato je izmenjava mnenj vedno dobrodošla.”

  Aleš Gabrijel, kontroler, SAP Slovenija
  “V času, ko je doseganje plana izrednega pomena za uspeh podjetja, ima kontroler pomembno vlogo pri sprejemanju tekočih in strateško poslovnih odločitev, na katere pa mora biti pripravljen. Šola za usposabljanje kontrolerjev ti ponudi celovito pripravo in predogled potrebnega znanja in orodij, da lahko postaneš uspešen in zanesljiv kontroler.”

  mag. Jože Hribar, izvršni direktor, MK Založba d. d.
  “Šola kontrolinga nudi dobro podlago za ljudi, ki v podjetijh vzpostavljajo kontrolniško funkcijo in osvežitev za tiste, ki to delo že opravljajo. Če me vprašate o moji izkušnji, potem je moj nasvet, pojdite v šolo, ne bo vam žal.”

  Tadej Vidic, član uprave, Iskra Avtoelektrika d. d.
  “Hitrost sprememb in kompleksnost problemov se pod pritiski globalizacije iz leta v leto povečuje, zato postaja obvladovanje poslovanja v strateškem in operativnem smislu eden od ključnih dejavnikov preživetja podjetji. Kontroling pa je funkcija v podjetju, ki mora skrbeti za verodostojne in pravočasne informacije. V šoli za usposabljanje kontrolerjev so zajeta vsa temeljna znanja s tega področja in predstavljajo zelo dobro osnovo za nadaljnji razvoj slehernega kontrolerja. Izobraževanje priporočam vsem, ki želijo zares razumeti delovanje lastnega podjetja.”

  David Kravos, vodja oddleka za plan in analize, Fructal d. d.
  “Z udeležbo na Modulu 3 sem dobil strokovno teoretično potrditev za stvari, ki jih v podjetju v praksi že izvajamo (npr. analiza donosnosti izdelkov in trgov). Obenem sem osvežil znanje s področja kalkulacij in pridobil koristne namige za druga področja planiranja in analiziranja.”

  Helena Brandner, vodja štabne službe za kontroling in strateški razvoj, Elektro Maribor d. d.
  “Če želiš svojo konkurenco preseči z boljšim poslovanjem, je ta šola pravi naslov.”

  Matej Krnc, vodja službe za plan, analizo in kontroling, CGP d. d.
  “Program šole kontrolinga razširja obzorja, odpre vprašanja, ki jih lahko uporabim v mojem vsakdanjem delu, in ponudi nekaj dodatnih virov znanja. Poleg tega je izvrstna možnost za navezovanje stikov z kolegi, ki delajo a istem področju.”

  Igor Škof, svetovalec guvernerja za IT, Banka Slovenije
  “Primerna tudi za bančnike, saj se da izpeljati vzporednice, še posebej, ko bo razširjena tudi z bančnim vidikom.”

  Tjaša Praznik, kontrolerka, BSH hišni aparati d. o. o.
  “Do sedaj nisem imela priložnosti poslušati teorije kontrolinga, zato so se mi zdele vsebine zanimive in prepričana sem, da bom lahko marsikaj uporabila tudi v praksi.”

  Mateja Tavčar, direktorica sektorja Finančno upravljanje, Deželna banka Slovenije d. d.
  “Znanje, pridobjeno na šoli kontrolinga, predstavlja temelj pri uvajanju in izvajanju kontrolinga.”

  Martina Rupert, vodja odelka trženja, ABANČNA DZU d. o. o.
  “Za vse tiste v podjetjih, ki so do sedaj delali v tako imenovanih plansko – analitskih oddelkih, je izobraževanje ”šola kontrolinga” prava pot, da naredijo nekakšen kakovosten pristop ter o problemih in nalogah razmišljajo na povsem nov, svež način.”

  Katja Zrimšek, tehnična direktorica, Odeja d. o. o. Škofja Loka
  “Moja pričakovanja glede seminarja ter pridobljenih znanj so bila presežena že po zaključku modula 2 in res sem zadovoljna, da sem se celotne šole udeležila zaradi moje ”splošne” izobrazbe na teh področjih. To je bil tudi moj osnovni namen.”

  Saša Kršlin, analitik, Juteks d. d.
  “Šola kontrolinga je povsem uresničila moja pričakovanja. Pridobljena znanja so zelo uporabna. Dobila sem odgovore na mnoga vprašanja, še več pa se je odprlo novih vprašanj. Vsekakor je na naši poti še vedno izzivov in prepričana sem, da jih bomo s skupnimi močmi (in novo sklenjenimi poznanstvi) kos.”

  Marina Jerebica, strokovna sodelavka za kontroling, Istrabenz Plini d. o. o.
  “Šolo kontrolinga toplo priporočam tistim, ki se s kontrolingom šele srečujejo, kot tudi tistim, ki to področje že dlje poznajo, saj eni in drugi na šoli najdejo vsebine in nove izzive, ki jih bodo lahko uspešno nadgradili v svojem delovnem okolju.”

  Marko Drakulič, vodja kontrolinga, Begrad d. d.
  “Seminar, oziroma vse 4 module šole kontrolinga, bi priporočil vsakemu, ki se srečuje z delom kontrolinga v podjetju, ne le kontrolerju. Še posebej pa kot nujno vsakemu, ki je pot svoje kariere začel v kontrolingu.

  Andreja Jeraj, komercialistka, Tinex d. o. o.
  “Šola kontrolinga je v celoti izpolnila moja pričakovanja, zato jo priporočam vsem bodočim in sedanjim kontrolerjem, pa tudi tistim, ki si želijo pridobiti nova znanja s tega področja.”

  Tina Kosi, stroškovni knjigovodja, Granit d.d.
  “Šola kontrolinga je odlična delavnica, pridobila sem veliko novih znanj.”

  Nataša Cotič, samostojni analitik, Ljubljanske mlekarne d. d.
  “Šola mi je odprla nova obzorja in pogled na reševanje težav. Dodatno izpopolnila moje znanje kontroilinga, mi s svojimi nasveti pomagala pri postavljanju novih kazalnikov spremljanja poslovanja podjetja.”

  Borut Radi, direktor, GVO d. o. o.
  “Odlično, koristno in priporočljivo, tako z vidika vsebine kot z vidika vzpostavitve stikov z ostalimi udeleženci šole.”

  Janez Kokalj, samostojni analitik, UniCredit BankA Slovenija d. d.
  “Šola kontrolinga je zelo dobrodošla za vsakega začetnika, ki sicer ima osnove kontrolinga, podrobnosti pa ne. Poda široko obliko kontrolinga in koristne napotke.”

  Martina Knapp, vodja Kontrolinga & IT, Novem Car Interior Design d. o. o.
  “Odlično izbrane vsebine, reprezentativni predavatelji, lepo okolje in krasna družba … to je Šola kontrolinga. Dobila sem ogromno uporabnega znanja, ki ga bom s pridom uporabila pri svojem vsakdanjem delu.”

  Z nadaljnim brskanjem po tej strani, se strinjate z uporabo piškotkov. Več...

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close