Zgodovina

  V Šoli kontrolinga stalno skrbimo za aktualnost programa in vsebine seminarjev ter posodabljamo didaktične metode. Na seminarje in delavnice vabimo strokovnjake iz uspešnih slovenskih podjetij, da prikažejo konkretne primere iz svoje prakse. In seveda širimo krog rednih predavateljev.

  V nadaljevanju smo izpostavili le nekaj ključnih mejnikov v poslovanju Šole kontrolinga.

  2012
  Tesneje smo se povezali tudi s Controller Akademie, novi dogovori pa so prinesli tudi nove možnosti izobraževanja našim udeležencem. Prva novost je ta, da CA trenerji izvajajo seminarje po dogovoru tudi v Sloveniji in v angleškem jeziku, kar je za udeležence še posebej koristno. Druga novost pa je nadaljevanje izobraževanja na CA. Vsi, ki že imajo certifikat Šole kontrolinga in s tem naziv “CERTIFICIRANI KONTROLER”, lahko nadaljujejo šolanje na CA v Nemčiji (v nemškem ali angleškem jeziku) ali v Sloveniji (v angleškem jeziku) in pridobijo “DIPLOMO KONTROLERJA”.

  2011
  Program šole neprestano vsebinsko razvijamo in širimo na nova področja. Certificiranemu programu 4-ih modulov šole kontrolinga smo dodali še nove in specifične seminarje, npr. oblikovanje strategije v podjetju, uporaba kontrolerjevih orodij in metod, računovodenje, spoznavanja sodobnih tehnologij, BI, ipd. Pripravili smo tudi ločene programe izobraževanja za posamezne gospodarske dejavnosti, npr celovit program kontrolinga za banke (sestavljen iz treh modulov), seminar za prodajnike v angleškem jeziku, kontroling za neprofitne organizacije, itd. K sodelovanju smo povabili tudi predavatelje, ki so strokovnjaki na teh področjih.

  2009
  V tem letu je bila spontano sprejeta odločitev o preimenovanju šole, Šola za usposabljanje kontrolerjev postane Šola kontrolinga, zaščitili smo tudi novo blagovno znamko, logo ostaja enak. Razloga za spremembo imena sta bila vsaj dva. Prvi je ta, da se v šoli usposablja vse več udeležencev, katerih cilj ni postati kontroler, pač pa spoznati in osvojiti filozofijo kontrolinga, njegove metode, tehnike in orodja. Drugi pa je ta, da smo v okviru šole ponudili dodatne seminarje in delavnice s področja kontrolinga, ki pomenijo nadgradnjo izobraževanja in usposabljanja, tako kontrolerjev kot ne-kontrolerjev.

  2008
  Marca 2008 celotna dejavnost kontrolinga zamenja lastnika, to je družba CRMT. Družba CRMT je poleg organizacije šole prevzela tudi vse druge aktivnosti s področja kontrolinga, med drugim tudi organizacijo vsakoletnega srečanja kontrolerjev in izdajanje e-časopisa Kontrolerjev glasnik; za področje storitev izobraževanja je ustanovila CRMT inštitut in glavni del ponudbe oz programa je prav Šola kontrolinga, katere so se v preteklih 12 letih udeležili kontrolerji iz večine velikih slovenskih podjetij. Celoten izobraževalni program kontrolinga nemoteno poteka naprej. Še več, šola kontrolinga je dobila nov veter, nove ideje za nadgradnjo izobraževanj in širitev ideje kontrolinga. Šola se širi tudi na Hrvaško, kjer so bile že jeseni organizirane prve delavnice o kontrolingu v praksi. Posebna skrb je kot vedno doslej namenjena stalni rasti kvalitete programa in aktualnosti vsebine. CRMT Šola kontrolinga ostane tudi član IGC.

  2006
  Celotno dejavnost “Šole”, ki je edino celovito izobraževanje kontrolerjev v Sloveniji, preide v lastništvo družbe MIK Slovenija. Osnovni kontekst programa ostaja nespremenjen, bo pa nadgrajevan z novostmi. Postopno se v program vključujejo tudi novi sodelavci in predavatelji.

  2005
  MIK Slovenija prevzame trženje in organizacijo 13. izvedbe “Šole”, ORGOS-u ostane pretežno breme njene izvedbe. Skupaj smo prebrodili najbolj kritično obdobje in postavili tudi osnove za naprej. Ker je medtem računalnik postal dnevno potrebno orodje, smo v tem letu praktične vaje v izvedbi “Šole” dodelali tako, da jih udeleženci izvajajo na računalniku. Vodenje šole prevzame Dragica Erčulj, ki sodeluje in vodi delavnice v okviru programa šole kontrolinga že vse od njene ustanovitve.

  2004
  Da rek “prijatelja spoznaš v nesreči” drži, se je potrdilo tudi tokrat. Dvome o smiselnosti nadaljevanja “Šole” in sposobnosti za njeno izvedbo spomladi 2004 smo (podjetje ORGOS) “rešetali” s sodelavci družbe MIK Slovenija. Zakaj ravno z njimi? Obe družbi sta sodelovali, bolj ali manj tesno, vse od leta 1993. V tistih kritičnih oz. prelomnih dneh so nam dali moralno podporo in nam pomagali, da smo leta 2004 izpeljali program “Šole” brez večjih pretresov. Vsi skupaj smo se namreč zavedali, da povratek na trg po tem, ko ga enkrat zapustiš, ni več mogoč. Izstop bi bil dokončen in vsi dotedanji vložki bi bili izničeni.

  2003
  Dr. Križaj, programski vodja in glavni tvorec šole, je temeljito prevetril vsebino vseh štirih modulov, jo v veliki meri reorganiziral in dopolnil pisno gradivo, saj smo se pripravljali tudi na mednarodno certifiranje programa, ki ga izvaja IGC. Postopek certificiranja je zaustavila smrt dr. Križaja decembra 2003.

  2002
  Izobraževanje iz kontrolinga smo zaščitili kot blagovno znamko z imenom “Šola za usposabljanje kontrolerjev” in logotipom družbe ORGOS ter postali član združenja IGC (International Group of Controlling, Nemčija). IGC je mednarodno združenje družb, ki se ukvarjajo z izobraževanjem kontrolerjev in skrbijo za standard v kontrolingu.

  1999
  Trem modulom se je pridružil še četrti, najbolj inovativen, saj vanj vključujemo aktualne novosti, ki se vsako leto pojavljajo na področju kontrolinga. Uporabnost teorije s seminarjev smo povečevali s praktičnimi vajami in vključevanjem zunanjih predavateljev, ki so predstavljali svoje konkretne izkušnje. Povečeval se je tudi čas trajanja seminarjev, tako da so v tem času vsi štirje moduli trajali po 3 dni. Udeleženci praktično uporabnost preverjajo z izdelavo in predstavitvijo seminarskih nalog, kjer morajo na podatkih svoje družbe uporabiti eno od predstavljenih metod ali tehnik kontrolinga. Medtem je bila posodobiljena vizualizacija predavanj, pojavljale so se nove metode v kontrolingu, kar je vse zahtevalo, da smo bili neprestano “v gibanju”.

  1996
  Podjetju se pridruži gospa Dragica Erčulj kot predavateljica in svetovalka. V Medijskih Toplicah je bilo izvedeno prvo usposabljanje kontrolerjev po prirejenem programu Controller Akademie. Začeli smo s tremi zaporednimi seminarji – moduli, z ročno izdelanimi prosojnicami in pisnim gradivom, ki smo ga nato z vsako izvedbo popravljali, dopolnjevali in nadgrajevali.

  1995
  Odločilno je bilo srečanje z gospodom Steinerjem, sodelavcem družbe MIK v Nemčiji, ki nam je povedal za nemško revijo “Controller Magazin” (po njegovi oceni najnaprednejša revija s področja kontrolinga) in njenega izdajatelja CA – Controller Akademie iz Nemčije. Dr. Križaj, ki je bil vodja izobraževanja v ORGOS-u, se je povezal s tedanjim direktorjem in ustanoviteljem Controller Akademie dr. Albrechtom Deyhlejem in jeseni 1995 sta dr. Križaj in Joža Železnikar že sedela na njihovem seminarju o kontrolingu v Feldafingu (Nemčija). Tedaj so se začele poslovne vezi (CA in ORGOS), ki so kmalu prerasle v osebne in prijateljske. Idejo dr. Križaja, da bi tudi v Sloveniji po vzorcu Controller Akademie začeli s sistematičnim izobraževanjem kontrolerjev, sta oba glavna moža Controller Akademie, dr. Deyhle in dr. Blazek, podprla teoretično in praktično. Na razpolago sta dala vsa njihova gradiva in drugo literaturo skupaj s pooblastilom, da to uporabita pri snovanju in izvedbi programa šolanja v Sloveniji. Seveda sta se tudi sama še naprej usposabljala pri njih in dobila potrdilo ter naziv “certificiran kontroler”.

  Ustanovitelja slovenske – dr. Križaj – in nemške – dr. Deyhle – Šole za usposabljanje kontrolerjev, na delovnem sestanku v Nemčiji

  1993
  Ustanovitelja šole sta gospa Joža Železnikar in dr. Franc Križaj. Delovala sta kot sodelavca in partnerja v okviru podjetja ORGOS d.o.o.

  Ideja o sistematičnem izobraževanju kontrolerjev v Sloveniji je nastala spontano, kmalu po ustanovitvi družbe ORGOS. Družba ORGOS je opravljala svetovalno dejavnost s področja notranje ekonomike, o kontrolingu so začeli govoriti kasneje, prve stranke (naročniki) pa so bile banke. Šlo je za projektno delo, katerega sestavni del je bilo tudi izobraževanje projektnih skupin, ki so jih naročniki ustanovili za uresničitev projekta. Projekt je bil običajno zaključen z informacijskim sistemom za vodstvo banke. Že med razvojem projekta smo ugotavljali, da je o stroških, prihodkih, odhodkih in drugih ekonomskih kategorijah pri članih projektnih skupin (pre)malo znanja. To se je izrazito pokazalo tedaj, ko so rezultate projekta morali prevzeti uporabniki, z njimi delati in živeti dalje. Kljub raznovrstnim razpoložljivim podatkom in tedaj najsodobnejši računalniški opremi so takratni kontrolerji s svojimi poročili le redko animirali in zadovoljili vodje svojih družb. S tem so seveda postali vprašljivi tudi rezultati projekta. Seminarjem za člane projektnih skupin smo tako vse bolj začeli dodajati “kontrolerske” vsebine, najprej o stroških, nato pa še druge kot njihovo vsebinsko logično nadgradnjo. Na seminarje smo začeli vabiti tudi druge družbe, ne le te, v katerih smo uvajali kontroling. Na začetku so glavnino udeležencev sestavljali bančniki, postopno pa so začeli prihajati tudi drugi. In vedno bolj je rasla potreba, da se z izobraževanjem kontrolerjev začnemo ukvarjati bolj sistematično.

  Z nadaljnim brskanjem po tej strani, se strinjate z uporabo piškotkov. Več...

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close