M0 – Program Certificirani kontroler – 4 moduli

  • Povzetek
  • Program
  • Termini
  • Kotizacija
  • Lokacija

  Šola kontrolinga je certificiran in celovit izobraževalni program usposabljanja s področja kontrolinga in vodenja s cilji. Razvit je po modelu Controller Akademie iz Gautinga v Nemčiji.

  Program Certificirani/a kontroler/ka obsega štiri module, vsak traja 3 dni. Delo je intenzivno in traja vsak dan od 9.00 do 17.30 ure. Predavanja so v slovenskem jeziku.

  Načrtujemo, da bomo program izobraževanja v razpisanih terminih izvedli v živo, ob upoštevanju veljavnih ukrepov. Seveda pa ves čas spremljamo tekoče dogajanje in če izopbraževanja ne bo možno izvesti v živo, bomo program (ali le posamezne module) spet izvedli online. O vseh spremembah vas bomo tekoče obveščali.

   

  Celoten program je sestavljen modularno:

  • Vsak udeleženec ima možnost, da sistematično in strukturirano gradi svoje znanje kontrolinga.
  • Modularen pristop tudi podjetjem omogoča vzpostavitev znanja, ki ga dejansko potrebujejo.
  • Poleg predavanj, predstavitve primerov iz domače in tuje prakse iz uvajanja kontrolinga in vaj,
   udeleženci individualno izdelajo seminarsko nalogo (v dogovoru s predavateljem).
  • Seminarska naloga je praktična rešitev slišanega; v nalogi udeleženec obdela aktualni primer
   iz svojega podjetja oz. ustanove, pri čemer uporabi eno od kontrolerskih metod oz. orodij.
  • Certifikat o usposobljenosti za delo kontrolerja se podeli, če so izpolnjeni vsi pogoji.
  • Če ste samoplačnik (oz. nimate primera iz podjetja), podatke za seminarsko nalogo priskrbimo mi.

  Ob zaključku izobraževanja in izpolnjenih pogojih prejmete certifikat in naziv Certificirani kontroler.
  S tem imate odprto pot za nadaljevanje študija za pridobitev diplome kontrolerja.

  Modul 1: Temelji kontrolinga in obvladovanje stroškov
  Modul 2: Managerski poslovni izid in orodja kontrolinga
  Modul 3: Kalkulacije in profitabilnost izdelkov/storitev
  Modul 4: Implementacija kontrolinga in strateški razvoj

  Vas zanima program in želite izvedeti več o njem?
  Pokličite in dogovorili se bomo za neobvezujoč sestanek.V osebnem razgovoru boste dobili odgovore, pregledali seminarska gradiva in se znebili dvomov.

  Kontaktni podatki: Dragica Erčulj, Vodja Šole kontrolinga, GSM: 041 964 730; dragica.erculj@kontroling.si

  *Pridržujemo si pravico do spremembe lokacije in / ali terminov

  42. Izvedba– vsak modul traja 3 dni od 9.00 do 17.30h

  Zaradi nepredvidljivih okoliščin smo prilagodili termine, zato bomo Program Certificirani kontroler letos začeli v marcu:
    
  M1: 20. – 22. 03. 2024 (sre – petek)
  M2: 8. – 10. 04. 2024 (pon- sreda)
  M3: 17. – 19. 04. 2024 (sre – petek)
  M4 : 22. – 24. 05. 2024 (sre – petek)

  Organizator si pridržuje pravice do spremembe terminov modulov.

  Vas zanima program in želite izvedeti več o njem?
  Pokličite in dogovorili se bomo za neobvezujoč sestanek. V osebnem razgovoru boste dobili odgovore, pregledali seminarska gradiva in se znebili dvomov.

  Kotizacija za vse štiri seminarje v kompletu znaša 2.652 EUR + DDV.

  Ob prijavi na vse 4 module do 25. januarja 2024 31. januarja 2024 ta znaša 2.360 EUR + DDV.
  Ugodnost lahko uveljavite ob prijavi in plačilu na vse 4 module v kompletu.

  Kotizacija vključuje: pisno učno gradivo, vaje, reševanje praktičnih primerov z obrazložitvami, rešitve nalog v excel datoteki, pregled in predstavitev seminarskih nalog. Udeleženci prejmejo tudi Kontrolerjev slovar, ki zajema 100 izrazov, pomembnih za delo kontrolerja, v angleškem in nemškem jeziku ter z izčrpnimi pojasnili v slovenskem jeziku.

  Prijave zbiramo do zapolnitve mest.

  S plačilom kotizacije si zagotovite mesto na seminarju. Znesek kotizacije nakažite najkasneje 5 delovnih dni pred začetkom izobraževanja na transakcijski račun št. SI56 0313 8100 0563 229 odprt pri SKB d.d. in vpišite sklic 1547. Račun vam bomo izdali najkasneje v osmih dneh po opravljeni storitvi.

  In House izvedba seminarja:
  Če je v vašem podjetju več interesentov za isti seminar, vam priporočamo In-house izvedbo.
  Pokličite nas za dodatne informacije o In-house treningu.