M2 – Managerski poslovni izid in orodja kontrolinga

 • Povzetek
 • Program
 • Termini
 • Kotizacija
 • Lokacija

ONLINE izvedba – če se razmere spremenijo in bomo lahko zagotovili varnost udeležencev, bomo program (ali posamezne module) izvedli v živo.
Trajanje: 3 dni (25 pedagoških ur ) – od 9.00 do 17.30 ure

Kaj pridobijo udeleženci?
udeleženci spoznajo kriterije za strokovno pravilno opredelitev profitnih in stroškovnih centrov,
znajo postaviti ustrezno organizacijsko strukturo v skladu s terminologijo kontrolinga
in v odvisnosti od poslovanja in razvejanosti organizacijskih enot,
spoznajo možne nosilce (“ustvarjalce”) prihodka in stroškovne nosilce ter jih znajo postaviti v svoji družbi,
spoznajo vrste poslovnih izidov in njihovo vsebino,
znajo opredliti vsebino in strukturo poslovnega izida, ki je najbolj primeren za uvedbo v njihovi družbi,
spoznajo pomen in vlogo tistih finančnih kazalnikov, ki so najbolj primerni za uporabo v njihovi družbi,
spoznajo metodologijo, potek in rokovnik letnega planiranja prihodkov in stroškov,
z vajami vse slišano tudi preizkusijo in utrdijo njihovo uporabo, da lahko naučeno takoj prenesejo v prakso,
spoznajo načine komuniciranja v kontrolingu in jih praktično preizkusijo pri vajah

Priporočeno predznanje:
Udeleženec bo lažje sledil predavanjem, če ima temeljna ekonomska znanja in pozna osnovno terminologijo iz računovodstva (kontni plan, faktura, realizacija, izkaz uspeha, bilance, kazalci …)

Vsebina 3-dnevne delavnice:

 • Okrepitev upravljalnega sistema (pristopi, orodja)
 • Organizacijski pogoji za uvedbo kontrolinga
 • Pogoji za ustanovitev PC (vrste, viri podatkov, pristopi – kako, SM)
 • Organizacijska struktura (vrste, prednosti, slabosti)
 • Izkaz managerskega poslovnega izida (vrste, sheme, odgovornosti, planiranje)
 • Odgovornost in poblastila za prispevke za kritje
 • Finančni kontroling (kazalniki, vsebina, analiza)
 • Komuniciranje kot sestavina kontrolinga
 • Računalniška podpora določa delo kontrolerja?
 • Organizacijske metode in orodja kontrolerja
 • Individualne in skupinske vaje

Cena posameznega modula znaša 663 EUR + DDV.

Kotizacija vključuje: pisno učno gradivo, vaje, reševanje praktičnih primerov z obrazložitvami, rešitve nalog v excel datoteki, pregled in predstavitev seminarskih nalog. Udeleženci prejmejo tudi Kontrolerjev slovar, ki zajema 100 izrazov, pomembnih za delo kontrolerja, v angleškem in nemškem jeziku ter z izčrpnimi pojasnili v slovenskem jeziku.

S plačilom kotizacije si zagotovite mesto na seminarju. Znesek kotizacije nakažite najkasneje 5 delovnih dni pred začetkom izobraževanja na transakcijski račun št. SI56 0313 8100 0563 229 odprt pri SKB d.d. in vpišite sklic 1363. Račun vam bomo izdali najkasneje v osmih dneh po opravljeni storitvi.

In House izvedba seminarja:
Če je v vašem podjetju več interesentov za isti seminar, vam priporočamo In-house izvedbo.
Pokličite nas za dodatne informacije o In-house treningu.

Z nadaljnim brskanjem po tej strani, se strinjate z uporabo piškotkov. Več...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close