M2 – Managerski poslovni izid in orodja kontrolinga

  • Povzetek
  • Program
  • Termini
  • Kotizacija
  • Lokacija

  Trajanje: 3 dni (25 pedagoških ur ) – od 9.00 do 17.30 ure

  Kaj pridobite?

  • Spoznate kriterije za strokovno opredelitev profitnih in stroškovnih mest ter organizacijsko strukturo podjetja v skladu s terminologijo kontrolinga
  • Spoznate možne stroškovne nosilce ter jih znate postaviti v svoji družbi
  • Znate opredeliti vrsto, vsebino in strukturo poslovnega izida, ki je najbolj primeren za vašo družbo
  • Spoznate pomen in vlogo finančnih kazalnikov
  • Na podlagi različnih vaj in študij primerov vadite uporabo orodij in izpopolnjujete svojo komunikacijo
  • Naš prenos znanja zagotavlja vpogled v različne panoge in spodbuja sinergijo razmišljanja
  • Vedenje, kako pridobljena znanja na primeren način uvesti v prakso
  • Izmenjavo izkušenj in nove ideje pri implementaciji v vaši praksi

  Priporočeno predznanje:
  Udeleženec bo lažje sledil predavanjem, če ima temeljna ekonomska znanja in pozna osnovno terminologijo iz računovodstva (kontni plan, faktura, realizacija, izkaz uspeha, bilance, kazalci …)

  Vsebina 3-dnevne delavnice:

  • Okrepitev upravljalnega sistema (pristopi, orodja)
  • Organizacijski pogoji za uvedbo kontrolinga
  • Organizacijska struktura (vrste, prednosti, slabosti)
  • Pogoji za ugotavljanje uspešnosti na različnih nivojih (zakaj, viri podatkov, pristopi)
  • Izkaz managerskega poslovnega izida (vrste/nivoji, sheme, odgovornosti, planiranje)
  • Odgovornost in poblastila za prispevke za kritje
  • Finančni kontroling (kazalniki, vsebina, analiza)
  • Komuniciranje kot sestavina kontrolinga
  • Računalniška podpora določa delo kontrolerja
  • Organizacijske metode in orodja kontrolerja
  • Individualne in skupinske vaje

  Cena posameznega modula znaša 663 EUR + DDV.

  Kotizacija vključuje: pisno učno gradivo, vaje, reševanje praktičnih primerov z obrazložitvami, rešitve nalog v excel datoteki, pregled in predstavitev seminarskih nalog. Udeleženci prejmejo tudi Kontrolerjev slovar, ki zajema 100 izrazov, pomembnih za delo kontrolerja, v angleškem in nemškem jeziku ter z izčrpnimi pojasnili v slovenskem jeziku.

  S plačilom kotizacije si zagotovite mesto na seminarju. Znesek kotizacije nakažite najkasneje 5 delovnih dni pred začetkom izobraževanja na transakcijski račun št. SI56 0313 8100 0563 229 odprt pri SKB d.d. in vpišite sklic 1547. Račun vam bomo izdali najkasneje v osmih dneh po opravljeni storitvi.

  In House izvedba seminarja:
  Če je v vašem podjetju več interesentov za isti seminar, vam priporočamo In-house izvedbo.
  Pokličite nas za dodatne informacije o In-house treningu.

  Z nadaljnim brskanjem po tej strani, se strinjate z uporabo piškotkov. Več...

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close