M2 – Managerski poslovni izid in orodja kontrolinga

  • Povzetek
  • Program
  • Termini
  • Kotizacija
  • Lokacija

  Trajanje: 3 dni (25 pedagoških ur ) – od 9.00 do 17.30 ure

  Kaj pridobite?

  • Spoznate kriterije za strokovno opredelitev profitnih in stroškovnih mest ter organizacijsko strukturo podjetja v skladu s terminologijo kontrolinga
  • Spoznate možne stroškovne nosilce ter jih znate postaviti v svoji družbi
  • Znate opredeliti vrsto, vsebino in strukturo poslovnega izida, ki je najbolj primeren za vašo družbo
  • Spoznate pomen in vlogo finančnih kazalnikov
  • Na podlagi različnih vaj in študij primerov vadite uporabo orodij in izpopolnjujete svojo komunikacijo
  • Naš prenos znanja zagotavlja vpogled v različne panoge in spodbuja sinergijo razmišljanja
  • Vedenje, kako pridobljena znanja na primeren način uvesti v prakso
  • Izmenjavo izkušenj in nove ideje pri implementaciji v vaši praksi

  Priporočeno predznanje:
  Udeleženec bo lažje sledil predavanjem, če ima temeljna ekonomska znanja in pozna osnovno terminologijo iz računovodstva (kontni plan, faktura, realizacija, izkaz uspeha, bilance, kazalci …)

  Vsebina 3-dnevne delavnice:

  • Okrepitev upravljalnega sistema (pristopi, orodja)
  • Organizacijski pogoji za uvedbo kontrolinga
  • Organizacijska struktura (vrste, prednosti, slabosti)
  • Pogoji za ugotavljanje uspešnosti na različnih nivojih (zakaj, viri podatkov, pristopi)
  • Izkaz managerskega poslovnega izida (vrste/nivoji, sheme, odgovornosti, planiranje)
  • Odgovornost in poblastila za prispevke za kritje
  • Finančni kontroling (kazalniki, vsebina, analiza)
  • Komuniciranje kot sestavina kontrolinga
  • Računalniška podpora določa delo kontrolerja
  • Organizacijske metode in orodja kontrolerja
  • Individualne in skupinske vaje

  Cena posameznega modula znaša 663 EUR + DDV.

  Kotizacija vključuje: pisno učno gradivo, vaje, reševanje praktičnih primerov z obrazložitvami, rešitve nalog v excel datoteki, pregled in predstavitev seminarskih nalog. Udeleženci prejmejo tudi Kontrolerjev slovar, ki zajema 100 izrazov, pomembnih za delo kontrolerja, v angleškem in nemškem jeziku ter z izčrpnimi pojasnili v slovenskem jeziku.

  S plačilom kotizacije si zagotovite mesto na seminarju. Znesek kotizacije nakažite najkasneje 5 delovnih dni pred začetkom izobraževanja na transakcijski račun št. SI56 0313 8100 0563 229 odprt pri SKB d.d. in vpišite sklic 1547. Račun vam bomo izdali najkasneje v osmih dneh po opravljeni storitvi.

  In House izvedba seminarja:
  Če je v vašem podjetju več interesentov za isti seminar, vam priporočamo In-house izvedbo.
  Pokličite nas za dodatne informacije o In-house treningu.