M4 – Implementacija kontrolinga in strateški razvoj

  • Povzetek
  • Program
  • Termini
  • Kotizacija
  • Lokacija

  Trajanje: 3 dni (25 pedagoških ur) – od 9.00 do 17.30 ure

  Kaj pridobite?

  • Spoznate projektno delo, organizacijo, komunikacijo in kontroling projektov
  • Preizkusite sodobne metode kontrolerjev (BSC, KPI, itd) za podporo managementu
  • Prejmete recepte in praktične napotke za vzpostavitev in nadgradnjo sistema kontrolinga
  • Spoznate Change management, vrednost upravljanja sprememb in vlogo kontrolerja pri tem
  • Na podlagi vaj in študij primerov vadite uporabo orodij in izpopolnjujete svojo komunikacijo
  • Naš prenos znanja zagotavlja vpogled v različne panoge in spodbuja sinergijo razmišljanja
  • Vedenje, kako pridobljena znanja na ustrezen način uvesti v prakso
  • Izmenjavo izkušenj in nove ideje pri implementaciji v vaši praksi

  Priporočeno predznanje:
  Udeleženec bo lažje sledil predavanjem, če ima temeljna ekonomska znanja in pozna osnovno terminologijo iz računovodstva (kontni plan, faktura, realizacija, izkaz uspeha, bilance, kazalci …)

  Vsebina 3-dnevne delavnice:

  • Kontroling kot podporna služba management
  • Implementacija kontrolinga (kdaj, kako, kdo, koraki)
  • Projekti in projektna organizacija (načrtovanje, spremljanje)
  • Načrt uvedbe kontrolinga/Kontinuiran sistem izboljšav
  • Change management:
   • Organizacijska sprememba in vloga ljudi v njej
   • Vrednost discipline upravljanja sprememb
   • Model Prosci® ADKAR®
   • Vloga kontrolerjev in ostalih deležnikov v času organizacijskih sprememb
   • Pet načel upravljanja sprememb in kako pripraviti Kanvas upravljanja sprememb
  • Metode in orodja strateškega načrtovanja
  • MOVE – področja delovanja kontrolerja
  • Individualne in skupinske vaje
  • Predstavitve seminarskih nalog

  Seminarska naloga je praktična rešitev slišanega; v nalogi udeleženec obdela aktualni primer iz svojega podjetja oz. ustanove, pri čemer uporabi eno od kontrolerskih metod oz. orodij.

  Cena posameznega modula znaša 663 EUR + DDV.

  Kotizacija vključuje: pisno učno gradivo, vaje, reševanje praktičnih primerov z obrazložitvami, rešitve nalog v excel datoteki, pregled in predstavitev seminarskih nalog. Udeleženci prejmejo tudi Kontrolerjev slovar, ki zajema 100 izrazov, pomembnih za delo kontrolerja, v angleškem in nemškem jeziku ter z izčrpnimi pojasnili v slovenskem jeziku.

  S plačilom kotizacije si zagotovite mesto na seminarju. Znesek kotizacije nakažite najkasneje 5 delovnih dni pred začetkom izobraževanja na transakcijski račun št. SI56 0313 8100 0563 229 odprt pri SKB d.d. in vpišite sklic 1547. Račun vam bomo izdali najkasneje v osmih dneh po opravljeni storitvi.

  In House izvedba seminarja:
  Če je v vašem podjetju več interesentov za isti seminar, vam priporočamo In-house izvedbo.
  Pokličite nas za dodatne informacije o In-house treningu.

  Z nadaljnim brskanjem po tej strani, se strinjate z uporabo piškotkov. Več...

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close