M3 – Kalkulacije in profitabilnost izdelkov/storitev

  • Povzetek
  • Program
  • Termini
  • Kotizacija
  • Lokacija

  Trajanje: 3 dni (25 pedagoških ur) – od 9.00 do 17.30 ure

  Kaj pridobite?

  • Dopolnite znanje o stroških s specifičnimi vidiki drugih dimenzij – izdelek, storitev, prodajni program
  • Spoznate potrebo po urejenosti/preglednosti šifrantov in načine, kako jih postaviti
  • Preizkusite različne metode kalkulacije cene za prenos v svojo prakso
  • Spoznate metodologije za ugotavljanje (in izboljšave) donosnosti izdelka, programa, kupca
  • Na podlagi vaj in študij primerov vadite uporabo orodij in izpopolnjujete svojo komunikacijo
  • Naš prenos znanja zagotavlja vpogled v različne panoge in spodbuja sinergijo razmišljanja
  • Vedenje, kako pridobljena znanja na primeren način uvesti v prakso
  • Pri izdelavi seminarske naloge pa lahko že postavite temelje sistema kontrolinga (ali njegovi izboljšavi) v vaši družbi

  Priporočeno predznanje:
  Udeleženec bo lažje sledil predavanjem, če ima temeljna ekonomska znanja in pozna osnovno terminologijo iz računovodstva (kontni plan, faktura, realizacija, izkaz uspeha, bilance, kazalci …)

  Vsebina 3-dnevne delavnice:

  • Upravljanje matičnih podatkov podjetja (šifranti, strukture)
  • Klasifikacija izdelkov in storitev, oblikovanje programov
  • Pomen in značilnosti stroškov za kalkulacijo
  • Vrste kalkulacij in načini njihove izdelave
  • Metode kalkuliranja stroškovnih cen
  • Ugotavljanje uspešnosti (izkaz poslovnega izida) po izdelkih, storitvah, kupcih
  • Prodajni kontroling (analiza donosnosti storitev/izdelkov/tržišč in metode za izboljšanje)
  • Metode in orodja za analizo zalog, terjatev, vezanih sredstev
  • Komuniciranje v delovnih skupinah (metode za aktiviranje ustvarjalnosti)
  • Individualne in skupinske vaje

  Cena posameznega modula znaša 663 EUR + DDV.

  Kotizacija vključuje: pisno učno gradivo, vaje, reševanje praktičnih primerov z obrazložitvami, rešitve nalog v excell datoteki, pregled in predstavitev seminarskih nalog, stroške za osvežilne napitke, prigrizke ter skupna kosila. Udeleženci prejmejo tudi Kontrolerjev slovar, ki zajema 100 izrazov pomembnih za delo kontrolerja, v angleškem in nemškem jeziku ter izčrpnimi pojasnili v slovenskem jeziku.

  S plačilom kotizacije si zagotovite mesto na seminarju. Znesek kotizacije nakažite najkasneje 5 delovnih dni pred začetkom izobraževanja na transakcijski račun št. SI56 0313 8100 0563 229 odprt pri SKB d.d. in vpišite sklic 1547. Račun vam bomo izdali najkasneje v osmih dneh po opravljeni storitvi.

  In House izvedba seminarja:
  Če je v vašem podjetju več interesentov za isti seminar, vam priporočamo In-house izvedbo.
  Pokličite nas za dodatne informacije o In-house treningu.

  Z nadaljnim brskanjem po tej strani, se strinjate z uporabo piškotkov. Več...

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close