M1 – Temelji kontrolinga in obvladovanje stroškov

  • Povzetek
  • Program
  • Termini
  • Kotizacija
  • Lokacija

  Trajanje: 3 dni (25 pedagoških ur ) – od 9.00 do 17.30 ure

  Kaj pridobite udeleženci?

  • Ugotovite, kako so strukturirani sodobni sistemi kontrolinga
  • Spoznate značilnosti in delokrog kontrolerja ter ključna orodja kontrolinga
  • Razumete značilnosti stroškov ter orodja/metode njihovega upravljanja
  • Osvojite postopek in rokovnik planiranja, spremljanja odmikov in ukrepanja
  • Na podlagi različnih vaj in študij primerov vadite uporabo orodij in izpopolnjujete svojo komunikacijo
  • Naš prenos znanja zagotavlja vpogled v različne panoge in spodbuja sinergijo razmišljanja
  • Vedenje, kako pridobljena znanja na primeren način uvesti v prakso

  Priporočeno predznanje:
  Udeleženec bo lažje sledil predavanjem, če ima temeljna ekonomska znanja in pozna osnovno terminologijo iz računovodstva (kontni plan, faktura, realizacija, izkaz uspeha, bilance, kazalci …)

  Vsebina 3-dnevne delavnice:

  • Kontroling kot managerski proces (postavljanje ciljev, planiranje, upravljanje,                                     management by objectives)
  • Managersko poročanje (usmerjeno v napovedovanje, način, oblika, Report 4 windows)
  • Planiranje poslovanja (rokovnik, planiranje in napovedovanje, odmiki, ukrepanje, orodja,                         Zero-based budgeting)
  • Izgradnja kontroling sistema – računovodska panorama (kocka stroškov, managerski rezultat – prispevki za kritje, planiranje in upravljanje stroškov, pravila določanja vrste stroškov in SM, ključi)
  • Kontroling in kontroler (organizacija, osebnostni profil, naloge)
  • Priprava in izvedba poslovnih predstavitev
  • Organizacijske metode in orodja kontrolerja
  • Individualne in skupinske vaje

  Cena posameznega modula znaša 663 EUR + DDV.

  Kotizacija vključuje: pisno učno gradivo, vaje, reševanje praktičnih primerov z obrazložitvami, rešitve nalog v excell datoteki, pregled in predstavitev seminarskih nalog. Udeleženci prejmejo tudi Kontrolerjev slovar, ki zajema 100 izrazov, pomembnih za delo kontrolerja, v angleškem in nemškem jeziku ter z izčrpnimi pojasnili v slovenskem jeziku.

  S plačilom kotizacije si zagotovite mesto na seminarju. Znesek kotizacije nakažite najkasneje 5 delovnih dni pred začetkom izobraževanja na transakcijski račun št. SI56 0313 8100 0563 229 odprt pri SKB d.d. in vpišite sklic 1547. Račun vam bomo izdali najkasneje v osmih dneh po opravljeni storitvi.

  In House izvedba seminarja:
  Če je v vašem podjetju več interesentov za isti seminar, vam priporočamo In-house izvedbo.
  Pokličite nas za dodatne informacije o In-house treningu.