M4 – Implementacija kontrolinga in strateški razvoj

 • Povzetek
 • Program
 • Termini
 • Kotizacija
 • Lokacija

ONLINE izvedba – če se razmere spremenijo in bomo lahko zagotovili varnost udeležencev, bomo program (ali posamezne module) izvedli v živo.
Trajanje: 3 dni (25 pedagoških ur) – od 9.00 do 17.30 ure

Kaj pridobijo udeleženci?
udeleženci spoznajo in znajo dovolj podrobno opredeliti cilje, vsebinski okvir, glavno strukturo in omejitve projektne naloge, seznanijo se in znajo uveljaviti v praksi najbolj primerno in funkcionalno obliko projektne organizacije z ustrezno kadrovsko zasedbo, spoznajo in znajo uporabiti v praksi postopke strukturiranja, načrtovanja in spremljanja poteka dela na projektni nalogi ob upoštevanju danih omejitev (kadrovske, časovne, stroškovne ipd.), znajo odkriti analogijo med kontrolingom projektov in pridobljenim znanjem iz kontrolinga stroškov po stroškovnih mestih in delovnih nalogih ter znati to uporabiti pri konkretnem projektu, znajo vzpostaviti kontroling projektov in/ali v tej zadevi svetovati vodjem projektov prepoznajo nekatere posebnosti komuniciranja v projektni organizaciji in poznajo načine aktiviranja in motiviranja članov projektnih in delovnih skupin, spoznajo nekatere najnovejše metode in orodji za boljšo kontrolerjevo navigacijo (Balanced Scorecard, postavljnej strategije, KPI, management poslovnih procesov, in druge), podrobnejši vpogled v izbrano aktualno metodo za podporo vodenju poslovanja dobijo »recept« in praktične napotke za uspešen start in zaključek dela na projektu uvedba kontrolinga – kako uvesti kontroling v podjetju oz. vzpostaviti sistem kontrolinga

Priporočeno predznanje:
Udeleženec bo lažje sledil predavanjem, če ima temeljna ekonomska znanja in pozna osnovno terminologijo iz računovodstva (kontni plan, faktura, realizacija, izkaz uspeha, bilance, kazalci …)

Vsebina 3-dnevne delavnice:

 • Kontroling kot podporna služba management
 • Implementacija kontrolinga (kdaj, kako, kdo, koraki)
 • Projekti in projektna organizacija (načrtovanje, spremljanje)
 • Načrt uvedbe kontrolinga/Kontinuiran sistem izboljšav
 • Strateški kontroling
 • Metode in orodja strateškega načrtovanja
 • Vzdrževanje in nadgradnja Sistema kontrolinga
 • MOVE – področja delovanja kontrolerja
 • Quo vadis, kontroler?
 • Individualne in skupinske vaje
 • Predstavitev seminarske naloge

Seminarska naloga je praktična rešitev slišanega; v nalogi udeleženec obdela aktualni primer iz svojega podjetja oz. ustanove, pri čemer uporabi eno od kontrolerskih metod oz. orodij.

Cena posameznega modula znaša 663 EUR + DDV.

Kotizacija vključuje: pisno učno gradivo, vaje, reševanje praktičnih primerov z obrazložitvami, rešitve nalog v excel datoteki, pregled in predstavitev seminarskih nalog. Udeleženci prejmejo tudi Kontrolerjev slovar, ki zajema 100 izrazov, pomembnih za delo kontrolerja, v angleškem in nemškem jeziku ter z izčrpnimi pojasnili v slovenskem jeziku.

S plačilom kotizacije si zagotovite mesto na seminarju. Znesek kotizacije nakažite najkasneje 5 delovnih dni pred začetkom izobraževanja na transakcijski račun št. SI56 0313 8100 0563 229 odprt pri SKB d.d. in vpišite sklic 1363. Račun vam bomo izdali najkasneje v osmih dneh po opravljeni storitvi.

In House izvedba seminarja:
Če je v vašem podjetju več interesentov za isti seminar, vam priporočamo In-house izvedbo.
Pokličite nas za dodatne informacije o In-house treningu.

Z nadaljnim brskanjem po tej strani, se strinjate z uporabo piškotkov. Več...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close